Drakologi 703

-

Laboratoriet

En av de allra viktigaste sakerna för en drakolog är dennes laboratorie. Det är i laboratoriet som man utför sina experiment, som man försöker bekräfta nya teorier och som man lär sig mer om drakar för var dag som går. Det finns de drakologer som endast arbetar med detta och det är ett stort vetenskapsområde inom vår värld.

Utrustning som ska finnas är:

Detta labb är även tillräckligt litet för att kunna tas med ute på fältet och det är bra att köpa det som ett set då man får med en praktisk låda att förvara allt i. Det finns självfallet mycket mer utrustning som man kan använda sig av beroende på vad det är man vill experimentera kring och den är tillräckligt otalig för att det skulle få plats i en helt ny bok därför lämnar vi det åt sidan nu. All utrustning ska behandlas med försiktighet och omsorg, den måste tvättas noga och om något går sönder ska detta ersättas omedelbart. Det är ytterst farligt att arbeta med utrustning som är skadad. Glöm heller inte bort att märka all din utrustning ordentligt så att du vet vad alla provrör och små burkar innehåller. Ett baskit borde även innehålla en rad med olika drycker och ingredienser (Se vidare i kapitel 7).

Experimentdagboken är något som är ytterst viktigt för en drakolog. Du måste dokumentera ditt arbete noga för att det ska kunna räknas som vetenskapligt och även för din egen del så att du kommer ihåg från gång till gång vad det är du har kommit fram till. Det är även viktigt att ha samma procedur under experimenten för att resultatet ska kunna användas sedan i din forskning.

Experiment: Drakdynga

(OFF: Följande experiment måste göras utomhus! Eftersom professorn använder sig av redan torkad dynga som blöts upp igen kommer den aldrig vara tillräckligt färsk för att försätta en elev i koma, dock kan elever som inte är noga med skyddsmasken tuppa av på lektionen. Läraren ger varje elevgrupp en hög dynga att arbeta med och de får själva skriva sina anteckningar som de sedan ska lämna in. Uppenbarligen är de på ett ställe en bra bit ifrån skolan för att inte andra elever ska dyka upp och tuppa av.)

Drakdynga är otroligt giftigt då det är färskt. Ångorna den ger ifrån sig kan få en att tuppa av och även hamna i koma. Det beror på hur färsk den är och hur nära man kommer den utan att märka detta. OBS: Glöm aldrig skyddsmasken när du arbetar med drakdynga! Ta heller aldrig i den med bara händerna då den fräter sönder huden.

När dyngan väl har torkat så är den inte alls giftig längre men om den blöts upp med hjälp av vatten så kan de giftiga ångorna dyka upp igen om än inte lika giftiga som om det vore helt färskt. Väl bearbetad dynga används med fördel i odlingar av olika slag då det helt förlorat sin giftighet, dock finns det även växter som kräver giftig drakdynga för att frodas.

För att utföra följande experiment behövs:

Testa hur pass giftig dyngan är från olika avstånd. Börja precis bredvid den och skriv noga ner resultatet utifrån olika avstånd. En aerotoxinometer är ett speciellt instrument som är utformat för att möta gifthalter i luften, den kan användas till annat än just detta ändamål men är ändock perfekt att använda om man ska utföra ett liknande experiment. Beroende på vilken art av drake man testar dyngan från får man olika resultat och det kan även variera beroende på ålder och det skiljer sig självfallet också beroende på om det är en "ren" ras eller en hybrid. Giftet mäts i drakkometer och ju mindre tal aerotoxinometer visar desto mer giftigt är det. Vid 0,0 i dracometer skulle man dö på stört om man andades in medan ligger det på runt 30,0 handlar det om att ligga i koma. Vid 50,0 dracometer finns det stor chans att man tuppar av medan när dracometrarna kommer upp i tal som 100 så är det nästintill ofarligt att andas.

Hur man ska ställa upp ett sådant experiment i dagboken:

Upprepa denna procedur från olika avstånd och avsluta med:

Se detta som ett exempel. När du utför egna experiment över andra saker kommer du antagligen att behöva byta ut någon punkt. Experimentet måste sedan ställas upp i detalj som en vetenskaplig rapport om den ska kunna skickas in för publicering (Se vidare information i Kapitel 9).

Lektionsförfattare: Angfiel