Astronomi 503

Förskjutning

Förskjutning är en term som används för att förstå hur himlakroppar rör sig i förhållande till Vintergatan. Med förskjutningen kan man mäta avståndet till en annan stjärna eller galax.

Med rödförskjutning menas att en kvasar, d.v.s. en stjärna som avger radiostrålning, rör sig bort ifrån oss. Den avger nämligen strålning som ligger på den röda sidan av ett spektrum. En kvasar med blåförskjutning avger således strålning på dem blå sidan, och rör sig mot oss. Ett sådant objekt är Andromedagalaxen, så i den avlägsna framtiden kommer Vintergatan och Andromeda att slås ihop till en jättegalax.

År 1929 hävdade den amerikanske astronomen Hubble att rödförskjutning bevisade att universum hela tiden expanderar.

Lektionsförfattare: TraXy