Arkeologi 702

Arkeologisk utredning (HT1)

Tid på året lektionen ges: Tidig hösttermin

Förslag på saker att göra under lektionen

Läxa: Läsa kapitlen om metoder för arkeologiska fältundersökningar.

Lektionstext

En utredning av arkeologisk typ har flera tydliga steg.

Arkeologisk fältundersökning: Den här delen är alltid inledningen är den del som kommer fokuseras på under höstterminen. Den här delen handlar om att på att systematiskt sätt försöka hitta arkeologiska platser i ett område.

Utgrävning: Den här delen är i fokus under vårterminen. Som hörs på namnet grävs en plats ut. Den mesta informationen fås från den här delen av utredningen.

Analys: Den här delen är i fokus under sommarterminen. När en artefakt antingen har grävts ut eller hittats i undersökningen  måste det analyseras för att kunna få ut så mycket information som möjligt.

Visuell arkeologi: Den här delen berörs först under nästa läsår. Det handlar främst om att försöka återställa både föremål och byggnader till hur de såg ut tidigare. Om detta inte kan nås kan magi användas för att skapa illusioner som fyller i luckorna.

Arkeologiska fältundersökningar

Det finns framför allt två anledningar till varför en plats bör undersökas. Den första kan vara att det ska ske en stor förändring på området så som en byggnad av nya hus. Den andra är att någon forskar kring ett specifik ämne. Innan en undersökning görs på plats försöker man hitta så mycket information som möjligt redan innan. Då bör fotografier, litteratur och andra källor försöka undersökas för att se om ett område kan ha något speciellt intresse. Om området har ett arkeologiskt intresse kan en undersökning på plats bli aktuell.

Följande anledningar finns för att göra en utredning på plats:

Lektionsförfattare: wheevil