Alkemi 705

Framställning av kattguld

När: någon gång under vårterminen. Eleverna kommer att lägga större delen av vårterminen åt det här temat.

Information: Eleverna har tidigare rent teoretiskt gått igenom hur man framställer kattguld. Alla trollformler har de också gått igenom. Det här är extremt svårt. Väldigt få elever lyckas med detta. Även om de lyckas med det är det inte säkert att de lyckas återskapa det hela igen direkt. Alla steg kräver stor koncentration från utövaren. De lyckas kanske bättre beroende på när under terminen lektionen är. Det krävs stor talang för att eleven ska klara det här. Ska eleven få lägre än U är det inte troligt att eleven klarar det här.

Farlighetsgrad: Det farligaste eleverna gör inom alkemin under skoltiden. Full skyddsutrustning och skyddsformler ska användas. Eleverna måste stå vid dragskåp då svavel är giftigt för andningsvägarna. För allas säkerhet bör de vara extra noggranna och gå långsamt fram.

Nya formler:

 1. Vapor – används för att värma en vätska. Tänk på antalet grader i Celsius du vill att vätskan ska få. Observera att eleverna har använt den här tidigare inom alkemin. Den är alltså enbart ny OFF.
 2. Concilio – för att få två atomer, molekyler eller joner att smälta ihop.

Instruktioner:

 1. Eleverna får en bit svavel och en bit järn av läraren
 2. De behöver 3 bägare och en skål med vatten.
 3. Eleverna ska med hjälp av Scindo liquor föra över en tredjedel av vattnet till en bägare och resterande till en annan bägare.
 4. De ska med lämplig formel först lägga svavelbiten i bägaren med lite vatten
 5. De ska med lämplig formel nu lägga ned järnbiten i den andra bägaren med vatten
 6. Abscissio electron för att bryta loss elektroner från järnet. Järnet ska få laddningen 2- så där behöver formeln användas två gånger
 7. Använd Alieno för att flytta över hälften av vattnet med lösa elektroner i till bägaren med svavel i
 8. Adaugeo electron används för attfoga ihop elektronerna med svavlet. Det kommer att behövas två gånger då svavlet ska bilda S22+. Detta kommer att ske av sig själv. Dock är det väldigt klurigt, och det kan ta ett tag innan det sker.
 9. Det finns nu två lösningar med joner, en med svavel och en med järn. Båda ska nu föras över till den tomma bägaren som bör vara något större än de övriga två.
 10. Vapor används för att värma vattnet till ungefär 50 grader Celsius.
 11. Consilio Sulphur Ferrum används för att få svavel och järn att smälta ihop där sulphur är svavel och ferrum är järn. Det här är det mest svåra. Jonerna kommer att vara vldigt motvilliga till det här. Inte nog med att de kommer sammanfogas, de kommer tvingas att bilda fast form. Det är därför det idag är svårt att få en vanlig metall att bilda till exempel guld.
 12. Efter ett tag kommer det att ta slut på joner. Eleverna ska då använda Consilio kattguld. Detta är ännu svårare än föregående steg. Molekylerna kommer så att säga göra motstånd. Eftersom de inte behöver sammanfogas för att bli kompletta kommer det här att ta längre tid och kräva mer koncentration. Gör man inte rätt kan molekylerna stöta ifrån varandra så kraftigt att en mindre explosion uppkommer.

Lektionsförfattare: wheevil