Alkemi 603

Från en syra till en annan

När: Någon gång i februari
Information: Det här är mycket svårare än tidigare utförda experiment. Detta då eleverna inte haft att göra med lika magiska ämnen. Syran anpassas efter vilken nivå eleven är på. Ju starkare syra desto svårare blir det. Eleven kan välja att göra svavelsyra till ättiksyra, ättiksyra till citronsyra eller citronsyra till svavelsyra.
Farlighetsgrad: Låg till medium beroende på syra. Skyddsutrustning och dragskåp ska användas.

Instruktioner:

  1. En syra väljs ut av eleven beroende på hur långt personen kommit. Det kan vara citronsyra, ättiksyra eller svavelsyra. 10 ml hälls upp.
  2. Bägaren med syra placeras i dragskåpet.
  3. Eleven ska spä syran med 20 ml destillerat vatten.
  4. Confractio [namn på syra] används. Syrans atomer kommer då att frigöras.
  5. Lösning beroende på vad man ska få för syra tillsätts. Har man svavelsyra tillsätter man kol, vid ättiksyra tillsätts inget och har man citronsyra tillsätts svavellösning.
  6. Adaugeo [atomens namn]. Strukturformler då ämnena är lösta i vatten: Svavelsyra:  SO42- Ättiksyra: CH3CHOO-, Citronsyra: C6H7O7-. Om vattnet verkligen är rent kommer rätt atomer dras till varandra. Vill man att tre väte ska gå ihop med en kolatom får man uttala formeln tre gånger och så vidare.

Lektionsförfattare: wheevil