Alkemi 506

En stark bas blir svag

När: någon gång i maj

Information

Vattenlösningen som eleverna får ut innehåller kaliumhydroxid. Meningen är att eleverna ska få kaliumhydroxiden att släppa ifrån sig protoner som ska bindas ihop till hydroxidjoner. Det latinska namnet för kaliumhydroxid är potassa och det latinska namnet för hydroxidjon är hydroxidum.

Farlighetsgrad

En stark bas kommer att hanteras. Full skyddsutrustning ska användas, precis som dragskåp och skyddsformel.

Instruktioner

  1. Eleverna ska hämta en bägare var.
  2. Läraren häller upp lite vattenlösning med kalciumhydroxid i varje bägare.
  3. Eleverna använder sig av Abscissio proton potassa för att bryta loss en proton från kalciumhydroxidjonerna.
  4. Därefter använder de Adaugeo proton hydroxidum för att förena de fria protonerna med hydroxidjonerna.
  5. Bägarna märks med namn, årskurs och elevhem. Allt avfall tas omhand av läraren.

Lektionsförfattare: wheevil