Alkemi 505

En svag bas blir stark

När: någon gång i mars

Information

Vattenlösningen som delas ut kommer att innehålla NH4+ samt OH-. Meningen är att de ska få fler NH3-molekyler att ta upp protoner från vattenmolekyler. Det latinska namnet för vatten är Aqua medan det latinska namnet för ammoniak är Ammoniacum.

Farlighetsgrad

En stark bas kommer att hanteras. Full skyddsutrustning ska användas, precis som dragskåp och skyddsformel.

Instruktioner

  1. Eleverna ska hämta 1 bägare.
  2. Läraren delar ut en vattenlösning där basen ammoniak finns.
  3. Abscissio proton aqua används för att bryta loss en proton från vattenmolekylerna.
  4. Adaugeo proton ammoniacum används för att foga ihop de fria protonerna med ammoniakmolekylerna.
  5. Bägarna märks med namn, årskurs och elevhem. Läraren tar hand om allt avfall

Lektionsförfattare: wheevil