Alkemi 503

En svag syra blir stark

När: I slutet på höstterminen ungefär

Information

Här är det meningen att eleverna ska överföra en proton från syraatomen till oxoniumjonerna. Hur många som överförs avgör hur mycket starkare syran blir. Eleverna har använt formlerna tidigare, så det är alltså inga nya formler. I det här fallet finns ingen korrekt översättning för oxoniumjon till latin. Eleverna får alltså använda sig av namnet på sitt eget språk, i det här fallet enbart oxonium. Det latinska namnet för citronsyra är Acidum citricum.

Farlighetsgrad

En stark syra kommer att hanteras under lektionen. Full skyddsutrustning och dragskåp ska användas. Skyddsformeln skall också användas.

Instruktioner

  1. Eleverna får en bägare med salpetersyra per grupp.
  2. Varje grupp går och ställer sig vid ett dragskåp.
  3. Formeln Abscissio proton Acidum citricum används.
  4. Formeln Adaugeo proton oxonium används.
  5. Bägarna ska märkas med namn, årskurs och elevhem. Läraren kommer att ta hand om allt avfall.

Lektionsförfattare: wheevil