Alkemi 310

Träna på formler

När: någon gång i mitten av mars

Farlighetsgrad

När de delar det fasta ämnet kan det vara bra att använda Paries samt drakhandskar. Båda formlerna är annars ofarliga och dragskåp behövs inte.

Scindo Firmus - separerar ett fast ämne. Tänk på hur mycket av ämnet du vill ska separera från det övriga. Peka på delen av ämnet du vill ska separera från det övriga och uttala formeln.

Scindo liquor - separerar vätska. Tänk på hur mycket vätska du vill separera från det övriga. Peka på vätskan, uttala formeln och rör trollstaven mot det tomma kärlet. Tänk på att vätskan följer trollstaven.

Finite - avslutar alla formler du kan tänkas använda i alkemin.

Instruktioner

Välj en av formlerna som eleverna får träna på.

För Scindo Firmus: Låt eleverna få en bit litium som de ska dela. I början ska de bara dela en mindre del, så de får fokusera på det. Har de tränat länge kan de försöka dela på mitten.

För Scindo Liquor: Eleverna får två bägare, en med vatten och en tom bägare. De ska i början fokusera på att bara flytta en liten mängd vätska. Har de tränat länge kan de försöka flytta över allt.

Lektionsförfattare: wheevil