Alkemi 306

Kväve

När: i slutet av november

Kväve är ett grundämne som är mycket vanligt förekommande. För det mesta förekommer kväve som kvävgas i luften. Luften består till stor del av kväve. Syre är näst vanligast efter det. Kväve är ett grundämne som är mycket användbart. Kväve är ett väldigt magiskt ämne, och svårt att göra om till andra ämnen. Lyckas man med att lösa upp bindningarna i kvävgas så är det sedan hyfsat lätt att ändra om i atomen. Dock går det nästan alltid bara att göra om till något annat ämne som också oftast förekommer som gas.

Inom alkemi används kväve oftast i flytande form. Kväve är väldigt svårt att hålla flytande då ämnet börjar koka redan vid -196 °C. När man väl fått ned kvävgas till den temperaturen att det blir flytande kan man använda vätskan till att frysa andra föremål. Vanligt är att man vill frysa olika blandningar för att reaktioner inte ska ske. Vid så låg temperatur som -196 °C är det nämligen inga reaktioner som sker alls.

Kväve ingår också i flera syror. Syror är på många sätt bra att använda inom alkemin. En del är så starka att de kan lösa upp metaller. Man kan då enkelt få ut metallatomer utan att använda formler som på många sätt är svårare att använda. Däremot så använder man formler om man vill fortsätta använda metallatomerna till andra experiment.

Läxa: Eleverna ska skriva en uppsats om kvävets magiska förmåga och betydelse.

Lektionsförfattare: wheevil