Örtlära 702

Trädgård i teorin

NÄR: September
VAR: Sjuornas projektväxthus
HUR: Gör en skiss över din trädgård

OFF: Eleven ska under lektionstid:

LÄXA: Färdigställ uppgift 2 och lämna in senast den 1 oktober.

ON: Din magiska trädgård av Amada J. Freak

UPPGIFT 1: Skissa upp din trädgård!

Det är dags att skrida till verket och skissa upp din dröm. Gör en enkel skiss på hur trädgården ska se ut, med växter, gångar och eventuellt en liten damm. Ett rum består ju av ett golv, väggar och tak. I trädgården kan man tänka likadant för att skapa en struktur. Skillnaden är bara att golvet, väggarna och taket i trädgården mest består av växter.

Förutom växterna är vatten och sten de tunga byggstenarna i en trädgård, ofta i samspel med varandra. Rinnande eller porlande vatten är ljuv musik, en vattenspegel är vilsamt. Med sten kan man bygga vattenfall, ta vara på besvärliga nivåskillnader, lägga trappor och gångar, resa vackra murar. Det är ett tacksamt och mångsidigt material som ibland kan ersättas av betongsten och marktegel, allt efter smak.

Knep och idéer till din trädgård finns att hämta i trädgårdshistorien i olika kulturer. Läs böcker och tidskrifter, res och se andra trädgårdar. Alltid får man med sig något som passar just i den egna trädgården. Det är den personliga mixen som gör det till din egen skapelse, ditt alldeles personliga hem på jorden.

UPPGIFT 2: Komplettera din lista

Komplettera och färdigställ din lista med växter som du arbetat med under tidigare lektion. Behöver du fler växter och vad behöver du förutom växterna till just din trädgård?

Lektionsförfattare: Funa