Örtlära 606

Häxring

VAR: Utomhus
HUR: Eleverna får ställa sig i en häxring på skolans område och trolla lite för att se hur det känns.

Häxringar som även kallas älvringar, häxdans, älvdans är en mycket sägenomspunnen företeelse hos mugglarna. Det sägs att ringen uppstod där älvorna hade dansat och gräset hade dött av slitage.  I modern tid ägnar mugglare stor tid att försöka bli av med en häxring, om de nu lyckas få en sådan i sin trädgård. Den stackars ovetandes mugglare har ingen aning om vilken lycka hon eller han borde känna. Det är visserligen inte så konstigt att de inte känner någon lycka inför detta fenomen, eftersom de inte kan utnyttja häxringen på samma sätt som en magiker. Men innan vi dock går in på vad en häxring kan brukas till skall vi försöka förklara vad det är.

En häxring är en cirkel- eller bågformad sammanhängande grupp av svampar. Fruktkropparna växer utmed cirkelns kant och inne i häxringen är växtligheten ibland förtvinad och svag, ibland extra kraftig eller helt död. Häxringar kan bli mer än 10 meter i diameter, men håller sig vanligen inom ett fåtal meter. Den allra vanligaste häxringsbildande svampen, som ofta förekommer i gräsmattor, är den ätliga nejlikbroskskivlingen, men även andra och giftiga svampar kan förekomma i häxringar.

Orsaken till den förändrade växtligheten i häxringens inre är inte helt klarlagd, men teorier finns om att svampens underjordiska rottrådar förändrar jordens genomsläpplighet för vatten. Det är även påvisat att svampen släpper ifrån sig ämnen som är skadliga för gräsets rötter.

Man skiljer på tre typer av häxringar. Sådana som:

Man ser aldrig att häxringar växer in i varandra. När två ringar möts så försvinner ringbildningen vid beröringspunkterna. Ringarna kan också dö om mycelet möter en sten eller för svampen ogynnsam mark. Man ser ofta att en ring försvinner utan någon rimlig förklaring. Dessa förhållanden kan göra att man får missvisande resultat vid en utförd bekämpning. Häxringar uppträder mest i äldre gräsmattor och oftare på lätta än på styva jordar.

Till magikerns stora intresse så påverkas inte bara växtligheten inne i en häxring, utan även de magiska krafterna. Ställer sig en magiker i en häxring där gräset dött ut reduceras hans eller hennes krafter, och när de istället ställer sig i en häxring där växtligheten ökat kan han eller hon erfara att de magiska krafterna intensifieras. Detta gäller så klart bara innanför häxringen, så fort du lämnar den blir allt som vanligt igen. Det är tyvärr ännu omöjligt att själv odla en häxring eller att förflytta den till ett strategiskt ställe.

Lektionsförfattare: Funa