Örtlära 5GET

Örtlära-GET

ON-instruktion

Alternativ 1

Välj ut upp till fem valfria växter och redovisa dessa genom ett muntligt eller skriftligt föredrag.

OFF: Ju fler växter man redovisar, desto högre betyg kan man få. Man kan även redovisa alla fem växter, men om redovisningen är jättedålig så kan man ändå inte få U.

  1. Bedrövligt
  2. Dåligt
  3. Acceptabelt
  4. Över förväntan
  5. Utomordentligt

Alternativ 2: Audrey är hungrig

För att visa dina kunskaper inom ämnet Örtlära ska du välja ut rätt sorts mat ur en samling hinkar och mata den köttätande växten Audrey med detta. Du får bara en chans att välja, och när du väl har valt så får du inte ändra dig. Du måste motivera ditt val, förklara vad det är du valt och varför du valt just det.

Om du väljer rätt hink kommer Audrey att rapa förnöjt och dra sig tillbaka. Väljer du fel kommer Audrey förmodligen att försöka slingra sina tentakler runt dig för att kunna äta upp dig istället. Växten är släkt med djävulssnaran. Examinatören finns till hands för att övervaka så att ingen elev kommer till skada på riktigt.

Eleverna genom för detta prov enskilt och eventuella klasskamrater får vänta på sin tur utanför växthuset.

OFF: Eleven bör ha samlat på sig tillräckligt med kunskap under åren för att ha ett hum om vad just den här köttätande växten tycker om, särskilt om de intresserat sig för Örtlära. Om de väljer fel hink och Audrey blir på dåligt humör så kan de dels försvara sig med Incendio och är de inget vidare på det så kan examinatören rycka in och göra det istället, men man får klart stilpoäng om man klarar av det på egen hand.

Hinkarna som finns att välja mellan och de reaktioner Audrey kommer att svara med, samt det betyg varje hink och reaktion kommer generera:

OFF-instruktion

VAD du ska göra: Har du svimmat? Det var väl synd eftersom det är karaktären som tvingas till det här - inte du som spelare! Du som spelare slipper nämligen utföra sakerna som står ovan - du ska bara beskriva i detalj hur din karaktär följer anvisningarna, och hur bra/dåligt det går för dem!

HUR du ska göra:
a) Spela detta över IRC/MSN/ICQ med en lärare i ämnet. Bestäm en tid/plats att göra det på eller haffa dem när du ser dem. Om spelet inte sker med den ämnesansvariga, utan en av de andra lärarna i ämnet, så måste loggen ändå skickas till den ämnesansvariga för godkännande och rapportering.
b) Skriv ett långt rollspelsinlägg om det och PM:a direkt till den ämnesansvariga.

Skriv om hur det känns för din karaktär när han eller hon gör provet, och vad de tänker. Tycker personen att det är svårt, eller är det hur enkelt som helst? Tar det lång tid? Är personen nervös för att inte få det betyg han/hon strävar efter? Är det deras favoritämne, eller är det värsta ämnet de någonsin haft och de ska bli glada att äntligen bli av med det?

NÄR du ska göra: När du vill, men gärna så snart du kan! Ju snabbare du bestämmer dig för hur du vill göra uppgiften, ju snabbare kan du genomföra den och skicka in den, och ju snabbare blir det rättat och ju snabbare får karaktären betyget.

Kom ihåg:

Lycka till!

Lektionsförfattare: Traxy