Örtlära 302

Alihotsy

NÄR: Oktober
VAR: Växthus 5
HUR: Studera växten och fånga sedan in Glumbumblar utomhus på skolans område med fjärilshov. Förvara dem i glasburkar med nätlock.

Ur läroboken "När du minst anar det" av Henric von Wrack:

Alihotsy

Om du råkar äta eller medvetet äter bladen på en Alihotsy drabbas du omedelbart av hysteri.

Hysteri drabbade enbart kvinnor fram till på mitten av 1900-talet, eftersom man inte ansåg att män kunde bli hysteriska. Idag inser man dock världen över att hysterin drabbar både män och kvinnor, pojkar och flickor och att den uppkommer då mugglare och magiker råkat få i sig Alihotsy av olika anledningar . Typiska hysteriska symptom är epilepsiliknande anfall och svimningar till följd av hyperventilering, övergående förlamningar eller plötslig blindhet/dövhet.

Växten är mycket lik timjan vilket har inneburit att mugglare men även magiker ibland fått i sig bladen omedvetet. Växten har tydligt bäst effekt i färskt tillstånd. Den förlorar alltså sin effekt något om den tillbereds på något sätt det vill säga läggs i grytor eller torkas. På grund av detta är det svårare att fastställa att det handlar om en alihotsyförgiftning om människan använt växten i sin matlagning. Den ända kända behandlingen mot alihotsyhysteri är vätskan från insekten glumbumeln.

Glumbumbeln lever i norra Europa och är en grå, flygande, luddig insekt. Den producerar en söt vätska som framkallar melankoli. Det har hänt att glumbumbeln invaderar bikupor med ödesdigra följder för honungen. Glumbumbeln häckar på mörka och undanskymda platser som ihåliga träd och grottor. De äter mest nässlor.

Lektionsförfattare: Funa