Örtlära 213

Magiska bladlöss

När: Maj
Var: I det växthus där de påträffas

Ur läroboken "Det rör sig i busken" av Sibylla Kniep

Bladlöss är en stor grupp med flera släkten och många arter. De är ofta specialiserade på en viss växt. Förutom att man ser stora klungor av dem, så kan de göra så att blad och unga skott skrumpnar ihop, och att växterna i värsta fall försvagas.

Den magiska bladlusen är en stor, ca fem millimeter, rosa insekt med sex ben och två antenner. De har en lång snabel, långa bakåtliggande spröt samt två rörformade utväxter på bakdelen vilka utsöndrar en söt vätska, ibland kallad honungsdagg, som är tilltalande för många insekter. Myror utnyttjar bladlössen som boskap och mjölkar dem på denna vätska.

Bladlusen livnär sig på växtsaft ifrån växters blad. När lusen suger saft så sprutar den också in ett gift som gör att bladets tillväxt stannar vilket snart leder till att bladet börjar rulla ihop sig (vilket ofta är det som avslöjar ett bladlusangrepp).

En magisk bladluskoloni består nästan huvudsakligen av hanar, till skillnad från mugglarbladlusen. Honan föder levande ungar som även de suger växtsaft från första sekund. Ungarna växer fort och ömsar skin fyra gånger innan den är fullvuxen. Dessa gamla skin avslöjar också ibland angrepp. Om kolonin blir väldigt tätbefolkad så bildas bladlöss med vingar som kan flytta ifrån kolonin till en annan växt eller del av växten.

När det kommer till magiska bladlöss så måste man utrota honan först och främst, hon kan nämligen kläcka ägg även fast alla hanar är döda. Det finns en hona i en flock och på en dag kan hon föda omkring 50 ungar. Först måste man alltså lokalisera honan. Hon är dubbelt så stor som hanarna, skimrar lite i färgen och är upptagen med att föda nya små löss under någon växt.

För att döda henne krävs en trollformel: Pedis Mortuus. Peka på henne med trollstaven, uttala trollformeln.

Direkt efter hennes död ska du ta upp henne och klämma ut honungsdaggen mellan tumme och pekfinger i en liten glasflaska. Trots att hon bara är fem centimeter lång kan man få ut flera liter av den söta rosaktiga vätskan från hennes kropp. Den magiska bladlushonans saft är magisk och används i många trolldrycker.

Trollformeln används även på resten av den magiska bladluskolonin, men som sagt om man inte hittar honan är de ingen idé att göra slut på resten eftersom det hela tiden kommer nya.

Lektionsförfattare: Funa