Örtlära 109

Gödning

NÄRING & GÖDNING

Alla växter behöver näringsämnen. Några ämnen tar växterna ur luften men det mesta kommer från jorden. Det är jordens näringsinnehåll du som odlare kan påverka. Man kan säga att man gödslar jorden inte växterna, och på det sättet förbättrar jordens egen förmåga att leverera näring till växterna. Genom att gynna livet i jorden gynnar man också växterna. Det finns två skäl att gödsla. Dels för att tillföra näringsämnen och dels för att förbättra jorden med mullämnen. De flesta organiska gödselmedel medför båda effekterna.

De viktigaste näringsämnena

Exakt hur många näringsämnen som växterna behöver vet man inte riktigt. Följande ämnen anses viktigast, och därför kallas de makronäringsämnen.

Kväve (N) har störst betydelse för tillväxten.
Fosfor (P) gynnar bland annat blomning och fruktsättning. Brist kan ge gråaktig missfärgning av bladen.
Kalium (K) har allmänt god inverkan på ämnesomsättningen.
Svavel (S) medverkar vid bildandet av äggviteämnen.
Magnesium (Mg) ingår i klorofyllet.
Kalcium (Ca) inverkar på cellväggarnas fasthet och genomsläpplighet. Det har betydelse för växternas förmåga att motstå angrepp.

Organisk och oorganisk gödsel

Man kan dela in gödselmedlen i två huvudgrupper.

Organisk gödsel: består av ämnen från växt- eller djurriket.
Oorganisk gödsel: består av mineraler som framställts genom bearbetning av naturliga bergarter.

Naturgödsel (Organisk gödsel)

Naturgödsel är ofta en blandning av djurspillning och halm. Man skiljer på torrt och blött naturgödsel, så kallat fastgödsel, och den lösare flytgödseln.

Fastgödsel

För att få fastgödsel så avskiljer man urinen i gödslet eller tillsätter strö så att den blir av torrare konsistens. Fastgödsel utvinns till exempel vid hållning av drakar på djupströbädd och vid uppstallning av hippogriffer i boxar. Fastgödsel kan i motsats till flytgödsel inte pumpas utan måste hanteras manuellt, med hjälp av trollstav.

Exempel på fastgödsel:

Flytgödsel

Flytgödsel är naturgödsel med så pass mycket vätska i att den kan pumpas. Den består av avföring, urin och vatten. Flytgödsel lagras normalt i en bassäng i anslutning till gården och sprids med en magisk flytgödselspridare. En nackdel är möjligen den arom som uppstår vid spridning av flytgödsel.

Exempel på Flytgödsel:

Lektionsförfattare: Funa