Poängsystemem på Durmstrang

Poängsystemet i Ettan

Det går att få fyra typer av poäng för eleven när den går i ettan. Dessa är Beteende, Lydighet, Betyg och Antagning.

Antagning: När din elev gör antagningsprovet så får den poäng mellan 20-250 poäng, denna poäng kommer aldrig att ändras och ges bara en gång. Det är hatten som ger denna poäng utifrån din bakgrund.

Betyg: Betygen som din elev får på varje lektion ger visst många poäng, även slutbetyget ger poäng utifrån betygskalan. Se "Betyg på DS" för mer information.

Beteende och Lydighet: Kan vara ganska svårt att skilja från varandra men enkelt uttryck kan man ställa sig frågorna "Sköter sig elever på skolan/lektionerna i stort?" på Beteende och "Lyder eleven på lektionerna främst?" på Lydighet. Vägrar eleven ställa sig upp när den ska fråga något eller svarar den inte på tilltal, exempelvis = Lydighet. Kastar eleven papper på golvet i korridoren eller pussar på någon av samma/olika kön i någon övergiven korridor, som annat exempel = Beteende. Sedan är det helt upp till din lärare vad den väljer att ge avdrag/pluspoäng för och i vilken av dessa kategorier som det hamnar. Det finns helt enkelt inget riktigt facit.

Elevhemsgränserna

För att din elev ska sorteras in i de olika elevhemmen så måste de nå upp till vissa poäng.

  • Orjol = 1290 poäng och uppåt
  • Jasteb = mellan 755 och 1289 poäng
  • Grif = 754 poäng och under

Poängsystem för Elevhemmen

För övriga årskurser än ettan så gäller fortfarande poäng för betyg, lydighet och beteende men det finns inte listor för hur bra/dåligt det går för enskilda elever utan det ger direkt utslag i elevhemmens poäng. Får en elev från Orjol M i betyg på en lektion så får elevhemmet 20 poäng och om en elev från Grif får -10p i lydighet så förlorar elevhemmet 10p osv.

Man kan alltså ta fler än tre lektioner per årskus om man vill det med sin elev och att man kan få poäng för alla dessa lektioner. Det betyder att du kan ta fler lektioner i ett ämne för att ge lite fler poäng till ditt elevhem ... eller kanske ge ditt elevhem avdrag. Medel räknas då på alla lektioner eleven tagit som rapporterats.