Östeuropeiska namn

Durmstrang och det Ryska Imperiet i Magivärlden omfattar i huvudsak åtta östeuropeiska länder: Ryssland, Kaliningrad, Vitryssland, Ukraina, Bulgarien, Kazakstan, Rumänien, och Moldavien. I flera av dessa talar man ryska, på grund av det stora inflytande Ryssland (och Sovjet) har i området. I magikervärlden så talar naturligtvis nästan alla renblodiga magiker av hög status i östeuropa ryska av den enkla anledningen att de gått på Durmstrang. Ryska namn är därför den huvudsakliga gruppen att tas upp i den här guiden, men jag ska också försöka att nämna hur andra länder gör det.

OBS! Det krävs SL-tillstånd för att spela en mugglarfödd karaktär på Durmstrang, eftersom skolans antagningsprocess kräver att man skrivs in tidigt (man blir inte automatiskt inskriven vid födseln, vilket man gör på Hogwarts), och en mugglare kan omöjligtvis känna till Durmstrang. Notera att man som spelare måste vara 15 år fyllda för att få ansöka om en elev på Durmstrang!

Innan vi går vidare till huvudpunkten kan jag ju nämna ett par snabba saker; ryska är nära besläktat med vitryska och ukrainska (ungefär lika nära besläktade som svenska, norska och danska). Det är också släkt med bulgariska, men inte lika nära (ungefär som svenska och tyska). Rumänska är inte alls nära släkt med ryskan - rumänskan är närmare släkt med italienskan och franskan! Och vad beträffar Kazakiska så är det inte ens i våran språkfamilj (indo-europeiska språk, där både ryska, svenska, engelska och rumänska är delar av), utan en helt annan. Kazakiska är släkt med turkiskan. Med andra ord: många olika slags namn kan nog förekomma på skolan, men främst är det ändå ryska namn som borde dyka upp, och alltså är det bäst om folk vet hur de fungerar.

Om du hittar ett namn du gillar någorlunda, men inte gillar hur det ser ut så ta tröst: eftersom ryska namn egentligen skrivs med kyrilliska bokstäver så kan man ändra om en hel del för att få dem att se snygga ut när man skriver dem med vårat eget alfabet, så länge ljudet är detsamma (Tjajkovskij och Chaikovsky är samma namn). Värt att minnas är också detta: jag försöker beskriva hur namnen ser ut idag. Vilka slags namn som är vanligast ändras med århundradena, vilket gör det hela lite knepigt; eftersom själva poängen med Durmstrang och den renblodiga östeuropeiska kulturen är att familjerna är mycket gamla så kan det vara svårt att avgöra hur man ska hitta på riktigt gamla namn. Rowling verkar ha löst det genom att låna ett namn från en bulgarisk kung på 800-talet: Khan Krum.

Om man har tid och ork så kan man alltså leta efter gamla binamn och dylikt och använda dem till sin karaktär. (Bra ställen att börja är t.ex. listor över historiska personer.) En annan sak man kan göra är att byta ut ändelsen på ett efternamn man gillar - från till exempel -ov till -ski. Jag har inkluderat "exempelnamn" från de olika länderna. Dessa namn är till största delen autentiska namn som riktiga personer har haft. De är i många fall väldigt lika varandra från land till land (som jag senare nämner är ryska och vitryska väldigt närbesläktade), men jag har försökt att inkludera de ändå för att demonstrera likheter och skillnader mellan namn.

Alla karaktärer ska skriva sina namn i ryskt format, det vill säga Förnamn Patronym Efternamn, även om de är från ett område som inte traditionellt skriver sina namn på det sättet. Alltså, även om man är från Sverige och heter Maria Svensson, så får man på Durmstrang skriva sitt namn som Maria Persdotter Svensson. Eller Maria Perovna Svensson. Detta för att det i Ryssland är lika självklart att ha både patronym och efternamn som det är för oss att ha efternamn - om någon dyker upp utan efternamn, så får de skaffa sig ett för att dokumenten ska bli rätt ifyllda. Om din karaktär kommer från ett land som inte använder patronymer får du gärna i första hand lista ut vad han eller hon heter på sitt eget språk och därefter vilken variant de använder när de ska skriva in sig på Durmstrang.

Ryska namn

Ryska namn har ett förnamn, en patronym och ett släkt/efternamn. Vad är en patronym? Enkelt - det är ett namn man tar efter sin pappa. Det vill säga som son-namnen i Sverige förr i tiden: Hette ens pappa Johan så hette man då till exempel Karl Johansson. Karl Johanssons son i tur hette då kanske Per Karlsson, och så vidare. Förnamn är inte så jättesvårt att hitta - det finns flera resurser på internet som kan hjälpa med dessa (ett par av dessa länkas nedan). Värt att minnas om ryska namn är att det finns smeknamnsformer för nästan alla mer populära namn, och att dessa är mer vida accepterade att använda i stora kretsar. Det finns ett par såna i Sverige också (nämnas kan väl Nisse, Kalle, och Kicki för Nils, Karl, och Kristin), men hos oss är det mer ett personligt val, medan i Ryssland fungerar det snarare så att om man heter Ivan så får man helt enkelt finna sig i att kallas Vanja i familj- och vänskaps-kretsar.

Att ha mellannamn har inte fått något större genombrott i ryska namnområdet. Med andra ord: bara ett förnamn åt dina karaktärer. Om du känner att namnet blir kort, tänk på att de ska ha en patronym också.

Patronym, då? Jo, här börjar det bli lite knepigt. Enkelt uttryckt får du hitta på vad din karaktärs pappa heter i förnamn och sedan lägga på en ändelse: -ovich om din karaktär är en pojke, och -ovna om hon är en flicka. (Till exempel Maksimovich eller Maksimovna). Det finns ett par undantag - om pappans namn slutar på Y/I/J (till exempel Nikolay och Andrei) så blir ändelsen -yevich för pojkar och -yevna för flickor (Nikolayevich, Andreievna).

Sist ett efternamn eller släktnamn: ett namn som förblir det samma oavsett vad föräldrarna heter. Det finns flera olika resurser för att hitta efternamn också. Även här är det viktigt att minnas könet på din karaktär - en bror och en syster har olika former av släktnamnet! Det är dock inte så svårt - i de flesta fallen lägger man bara till ett "a" på slutet, så har man en kvinnlig form (Petrov för kille, Petrova för tjej). Om namnet slutar på -sky/ski så blir det dock -skaya i tjej-form (Monica Lewinsky hade sålunda hetat Lewinskaya om inte hennes förfäder lämnat Ryssland). Den absolut vanligaste formen för släktnamn är i princip likadant som patronym, fast med ändelsen -ov (-ova för tjejer), vilket i princip fungerar som om vi lägger till -s på våra namn. (Det vill säga Karl har en pappa som heter Peter. I Ryssland skulle han då heta Karl Peters (underförstått "Karl, Peters SON").)

Sammanfattning: Ett ryskt namn består av förnamn, patronym (fadersnamn) och släktnamn. Patronymen och släktnamnet anpassas efter könet på personen.

Exempelnamn

 • Ivan Ivanovich Ivanov (pojke)
 • Ivanna Ivanovna Ivanova (flicka)
 • Boris Nikolayevich Jeltsin (pojke)
 • Anastasia Nikolaevna Romanova (flicka)
 • Aleksandr Juriyevich Lebed (pojke)
 • Mariya Mikhailovna Lewinskaya (flicka)

Vitryska namn

Vitryska namn följer sitt eget språks uttalsregler, men formen på namnet (förnamn, fadersnamn, familjenamn) är likadan som de ryska namnen. Det finns inte så många resurser för vitryska namn, men om du vill söka själv på nätet är det värt att påpeka att att Vitryssland heter Belarus på engelska. Själva förnamnen och patronymerna verkar vara mer eller mindre lika de ryska, men efternamnen varierar lite mer. Det verkar inte så vanligt att använda sig av patronym bland vitryska kvinnor, men det kan också bara vara så att de utelämnas av platsskäl. Däremot så böjer de uppenbarligen efternamnet efter kön. När du gör dig en Durmstrang-karaktär ska de alltid ha förnamn, fadersnamn och efternamn.

Exempelnamn

 • Pavel Osipovich Sukhoi (pojke)
 • Veronika Cherkasova (flicka)
 • Rostislav Ivanovich Yankovsky (pojke)
 • Ivonka Survilla (flicka)
 • Kazimir Severinovich Malevich (pojke)
 • Natalia Podolskaya (flicka)

Ukrainska namn

Precis som vitryska namn följer de ukrainska namnen den ryska modellen. Det är dock lättare att hitta exempel på både förnamn och efternamn som används i Ukraina - men som det syns så är de rätt lika de ryska namnen. En skillnad är att ukrainska efternamn inte använder -ov/-ova alls lika utbrett som ryskan. De anpassar inte heller sina släktnamn efter kön: alltså behöver man inte lägga till ett "a" på slutet om man har en kvinnlig karaktär. Ukrainska efternamn slutar ofta med -enko, -ko, -uk, eller -ych. Inte heller ukrainare verkar ta patronymer riktigt lika allvarligt som ryssarna - det dyker upp här och var, men inte lika konsekvent som bland ryssar. När de dyker upp är de rätt lika de ryska, även om en viss uttalsskillnad verkar förekomma (-ivna istället för -evna, till exempel). Patronymer är alltid -ovich för pojkar och -ivna för flickor i Ukraina.

Exempelnamn

 • Vasyl Symonenko (pojke)
 • Zhanna Prokhorenko (flicka)
 • Viktor Fedorovych Yanukovych (pojke)
 • Juliya Chernetsky (flicka)
 • Konstantin Dankevich (pojke)
 • Yulia Volodymyrivna Tymoshenko (flicka)

Bulgariska namn

Bulgariska namn följer samma mall som de ovan nämnda språken, men då bulgariska är ett syd-slaviskt språk (istället för öst-slaviskt som ryska, vitryska och ukrainska) så är skillnaderna i uttal lite större. Patronymändelserna är ett exempel på skillnaden mot ryskan. I bulgariskan så är de lite kortare - bara -ov/-ev för män och -ova/-eva för kvinnor (iställer för -ovich och -ovna i ryskan) (Georgiev, Hristova). Ibland används istället -ski/-ki för pojkar och -ska/-ka för flickor (Georgiski, Hristoka). Liksom ryskan och vitryskan anpassas bulgariska efternamn efter kön - och liksom där så går detta oftast helt enkelt till så att man lägger till ett -a på slutet av namnet.

Exempelnamn

 • Georgi Todorov Kaloyanchev (pojke)
 • Elisaveta Lyubomirova Bagryana (flicka)
 • Hristo Iliev Mitev (pojke)
 • Stoyanka Savova Nikolova (flicka)
 • Zlatio Georgiev Boiadjiev (pojke)
 • Galina Peneva Ivanova (flicka)

Rumänska namn

Rumänska är ett latinskt språk, och alltså nästan helt olikt ryskan. Därför ser också namnen rätt annorlunda ut. Som tidigare har nämnts så ingår "moldaviska" under den här rubriken, helt enkelt för att språken är identiska: enda anledningen till att moldaverna kallar det ett eget språk är av politiska skäl. Rumänska namn använder INTE samma formula som de slaviska språken, utan istället våran mer "västerländska" variant med förnamn och efternamn (och -om man vill- mellannamn). Om du ska göra en rumänsk/moldavisk karaktär kan du alltså med fördel först börja med att göra ett vanligt västerländskt namn med förnamn, mellannamn och efternamn och därefter lista ut hur din karaktär skriver detta namn när de åker till Durmstrang.

Den vanligaste efternamnsformen är -escu (vilket betyder "-son"), följt av -eanu (som betyder "från"). Om man vill försöka sig på att konstruera ett eget namn kan man alltså ta ett maskulint namn (eller kvinnligt, om man inte vill att förfadern ska känna till vem dess pappa var) och lägga till -escu, eller välja en plats inom Rumänien (eller Moldavien) och lägga till -eanu. Exempelvis Cezarescu eller Aradeanu.

Om vi till exempel säger att vi har en bror och syster som heter Stefan och Stela, vars pappa heter Virgil. På rumänska blir deras fullständiga namn Stefan Horatiu Albescu och Stela Florina Albescu. När de åker till Durmstrang skrivs deras mellannamn inte ut, utan istället får de ta sig en patronym. De kan då till exempel kalla sig Stefan Virgilescu Albescu och Stela Virgilescu Albescu, men eftersom de inte använder patronymen hemma i Rumänien är det lite onödigt att ha en patronym på rumänska, och troligtvis kallar de sig själva Stefan Virgilovich Albescu och Stela Virgilovna Albescu för att göra det lättare för både sig själva och alla andra.

Exempelnamn

 • Bogdan Gheorghe Stelea (pojke)
 • Corina Georgiana Ungureanu (flicka)
 • Iustin Moisescu (pojke)
 • Sabina Carolina Cojocar (flicka)
 • Dorin Nicolae Goian (pojke)
 • Elvira Popescu (flicka)

Kazakiska namn

Kazakiska är ett turkiskt språk (inte alls släkt med något europeiskt språk). Därmed är namnen än mer olika än vi är vana vid. Faktum är att Kazakiska namn ofta inte har riktigt samma namn-prägel som i vår del av världen. Visst vet vi att namn som Björn, Stig och Liv har direkta, vardagliga betydelser... men dessa namn är i minoritet. I vår del av världen ska namn inte ha någon direkt betydelse, utan man ska bara heta något. (Fast alla namn har ju någon gång kommit från ett eller annat ord: Magnus kommer direkt från latinet och betyder "stor", Fritjof betydde på gammalnordiska "frids-tjuv", och Helena kommer från grekiskan där namnet betydde "fackla".) I kazakiskan så har de inte dessa spärrar: i princip alla namn har betydelser som är lätta att se direkt, och detta innebär också att det är relativt lätt att hitta på nya namn (fast detta kanske är bäst att låta bli att försöka sig på om du inte faktiskt talar kazakiska). Barn döps till allt möjligt - från saker som Månblomma (Aighul) och Sockersand (Sheker) till Mysterium (Surym) och Lev-Vidare (Tohtar - är ett namn som ges till ett nyfött barn i en familj där flera tidigare barn har dött).

En sak som är viktig att minnas är att i kazakiskan så döper man inte barn efter deras föräldrar, far-/mor-föräldrar eller andra släktingar de senaste sju generationerna: de anser att om man ger ett namn till en ny person så finns inte den gamla personen längre. Detta med sju generationer är viktigt: kazaker förväntas ha koll på sitt familjeträd sju generationer tillbaka, eftersom det avgör vilka de kan gifta sig med, och vad de kan döpa sina barn till.

Traditionellt har de inte haft några egentliga efternamn. Jag har inte hittat någon information hur de gjorde tidigare, men antar att de (likt resten av världen) hade tillfälliga binamn (det vill säga: Adam Bertils son; Adam Skomakare; Adam Långe; Adam från Stockholm, och så vidare kan alla vara namn på samme person, beroende på omständigheterna (i Stockholm är det knappast läge att kalla honom "Adam från Stockholm", men i Göteborg så kan det vara det)...), eller namn beroende på vilken stam de tillhör. I samband med att de interagerat med olika kulturer har de dock skaffat sig efternamn enligt deras principer; det finns därför väldigt många med namn vagt baserat på det ryska systemet. Eftersom de kazakiska trollkarlarna verkar interagera mest med ryska trollkarlar så tror jag det är bäst om de använder sig av detta system (annars kan man uppkalla dem på arabiskt vis, men detta tänker jag inte ta upp i denna guide, då arabiska namn känns som överkurs, och guiden redan är tillräckligt lång). Så, hur har kazakerna gått till väga för att skaffa sig patronymer? Det finns två varianter: antingen lägger de helt enkelt på en rysk ändelse (de tidigare nämnda -ovich och -ovna) på sin pappas namn (Kanatovich, Kanatovna), eller så använder de sig av de kazakiska motsvarigheterna -uly ("son") och -quzy ("dotter") (Kanatuly, Kanatquzy).

Efternamn då? Än en gång är det många som använder sig av rysk mall och tar sin pappas namn och lägger på -ov/-ova (eller -ev/-eva) (Kanatov, Kanatova). En annan variant är att använda sig av stammens namn som efternamn (Kazakstans folk var nomader väldigt länge, och många är fortfarande indelade i stammar - Sarah Naiman nedan är exempel på detta system: hon tillhör stammen Naiman). En tredje variant är de som använder sig av gamla titlar som efternamn, men här kan jag inte hjälpa så mycket. Däremot finns en länk till en lista på kazakiska stammar i länklistan nedan.

Exempelnamn

 • Nursultan Abishuly Nazarbayev (pojke)
 • Dariga Nursultanqyzy Nazarbayeva (flicka)
 • Zhaksybek Kulekeyev (pojke)
 • Madina Sadvaqasova (flicka)
 • Talgat Amangeldyuly Musabayev (pojke)
 • Sarah Naiman (flicka)

Namn på andra Durmstrang-relaterade språk

Som nämnts ovan finns det även andra språk i området, och det kan vara värt att nämna dessa lite snabbt, även om det inte finns några detaljerade guider till dessa.

Oavsett vilket språk och vilken tradition detta språk har vad gäller namn så ska elever på Durmstrang alltid ha förnamn, patronym och efternamn. Om de inte skapar patronymer vanligtvis får de ändå fixa en patronym på något sätt, antingen på det egna språket eller på ryska. Kvinnors efternamn slutar alltid på a!

 • Tatariska: Talas av fem miljoner människor i Tatarstan i Ryssland. Är ett turkiskt språk, så besläktat med kazakiskan. Formar vanligtvis sina namn på ryskt vis. Några vanliga namn kan du läsa om här.
 • Basjkiriska: Talas av 1,5 miljoner människor i Basjkirien i Ryssland. Även detta ett turkiskt språk, så släkt med kazakiskan och tatariskan. Bildar namn på ryskt vis.
 • Tjetjenska: Talas även detta av drygt 1,5 miljoner människor, i Tjetjenien i Ryssland. Tjetjenska är i den nordkaukasiska språkfamiljen, så en helt annan grupp än något annat språk hittills nämnt. Jag har inte kunnat hitta särskilt mycket om hur de vanligtvis skapar namn, men jag hittade en lista på tjetjenska namn.

I Ryssland talas även tjuvasjiska, armeniska, tyska, avariska, azerbajdzjanska, mordvinska, kabardinska, ossetiska, jakutiska och burjatiska. Alla dessa språk har en halv miljon eller fler talare. Man kan även få tillstånd att spela karaktärer från utanför det ryska imperiet, så länge de officiellt är bosatta/skrivna någonstans innanför rikets gränser. Dessa döps enligt det egna landets vanliga namnsed och får därefter ett ryskt namn, vilket nämnts ovan.