Fritid på Durmstrang

Fritidsaktiviteter

När eleverna börjar i tvåan kommer de att göra ett tillval i sin utbildningsplan. Detta tillval utgörs av en fritidsaktivitet som de får välja till. Alla elever SKA välja en aktivitet och BARA en. Denna aktivitet kommer vara samma under alla år som eleven går i skolan, det finns inget som heter "jag valde fel jag vill göra något annat".

Det kommer inte att vara obligatoriskt att spela på detta, dvs man kommer inte tvingas lämna in spel kring det för godkänning, dock är det vettigt att tänka på att denna aktivitet är något som eleverna håller på med 3 ggr i veckan i sex år och därför är det också troligt att det påverkar karaktären. Därför uppmuntras det att spelas på men det är inget krav för att din elev ska få gå upp i årskurserna.

När man väljer skickar man ett PM till sin husmoder/husfader och berättar vilket tillval som eleven vill ha. Vill man att eleven ska ha ett visst tillval men vet att karaktären inte skulle välja det självmant gå det att spela på att den aktiviteten din karaktär ville ha var full och den fick en annan.

Pojkar

  • Ridning - Det kommer att ingå lite ridning i kursplanen för både pojkar och flickor men är man intresserad av det kan det vara kul att hålla på med "utanför" skolan också.
  • Körsång - En riktig pampig manskör som uppträder ibland vid middagar och på baler och liknande.
  • Simning - Det må vara kallt i vattnet men det är karaktärsdanande och bra för de som tänker sig att det är roligt med vapenträning/motion.
  • Quidditch - se nedan

Quidditch

Precis som på Hogwarts så har varje elevhem ett Quidditchlag. Dessa tävlar sedan i en skolcup. Under en säsong, som pågår under hela läsåret, spelas sammanlagt 6 matcher, så lagen möter varandra två gånger vardera.

Lagen består endast av pojkar och man måste gå i fyran och uppåt för att få ansöka. Quidditchen räknas till ett av de obligatoriska fritidsaktivitetstillvalen som eleverna får göra i tvåan, d.v.s. om en elev lyckas komma med i laget får den sluta med det andra tillvalet som den valt från tvåan.

Flickor

  • Ridning - Det kommer att ingå lite ridning i kursplanen för både pojkar och flickor men är man intresserad av det kan det vara kul att hålla på med "utanför" skolan också.
  • Trollkarlsschack - Precis som i England så är schack ett spel som eleverna uppmuntras att lära sig. Flickor anses vara bättre schackspelare än pojkar eftersom de är bättre på strategiskt tänkande och logik.
  • Magisk Backgammon - De får lära sig strategi och logik. Ett ganska avancerat spel.
  • Trädgårdsskötsel - De får påta i den magnifika trädgården som finns på skolan och lära sig om olika magiska växter.

Skolklubbar

På Durmstrang finns det inga skolklubbar ... åtminstone inga officiella sådana. Dock finns det en väldigt inofficiell skolklubb som bara de som är med vet vad den heter och vad som pågår inom den. Det går mest rykten om den på skolan och man kan inte vara helt säker om den finns eller inte, men karaktärerna vet om möjligheten till att den finns.

Rent OFF finns den definitivt på skolan. Bara de som är medlemmar vet vilka andra som är medlemmar och man är givetvis svuren till tystnad om allt som pågår inom klubben.

Medlemmar väljs ut från alla elevhem och det är ledaren av klubben som väljer ut de nya medlemmarna som ska få gå med. Hur det går till att bli medlem vet förstås bara de som gått igenom processen. Vad som händer i klubben får man veta om ens karaktär får en sådan inbjudan.

Yngre elever väljs sällan ut så om din karaktär går i ettan eller tvåan så kommer de inte få en inbjudan. När de kommer upp i trean och fyran finns en chans till det och över det är ungefär då som de flesta får sina inbjudningar. Man måste utmärka sig för att få en sådan inbjudan, på ett sätt eller ett annat.

Både pojkarna och flickorna har en filial av klubben men de har en mycket begränsad kontakt med varandra.