Elevhemmen på Durmstrang

Det finns tre elevhem på skolan. När eleverna går i ettan tillhör de inte något elevhem utan samlar poäng åt sig själva. De bästa eleverna på den Elevpoängslistan hamnar i "det bästa elevhemmet" Orjol (Örnen) de som hamnar i mitten av listan hamnar i "medel elevhemmet" Jastreb (Höken) och de som är längst ner på listan hamnar i "det sämsta elevhemmet" Grif (Gamen). De sorteras in i sina elevhem direkt när de ska börja tvåan och det är då eleverna samlar poäng till sitt eget elevhem.

Orjol

Här går de elever som är bäst på skolan. Genom att de får poäng för lärare och genom sina betyg över hela ettans årskurs innan de hamnar i ett elevhem så visar de antagligen fram fötterna som gör att de utmärker sig. En del elever kan få pluspoäng under ettan för att de tillhör en högt uppsatt familj (Tsarfamiljens barn och deras nära släktingar hamnar alltid här genom riggade betyg/poäng) men då anser man att de förtjänar att gå här eftersom de då faktiskt kommer från en bra familj. Det betyder dock inte att eleverna får missköta sig utan hamnar de i det här elevhemmet och missköter sig får de antagligen betydligt hårdare straff än i de andra elevhemmen. Detta ofta genom kamratuppfostran något som Husfadern/Husmodern ser genom fingrarna med för det mesta.

Jastreb

Detta elevhem består av flest elever. De tillhör de som varken är riktigt dåliga eller de som är riktigt bra. Dock kan det påpekas att de antagligen försöker bevisa att de visst kan vara lika bra som de som tillhör det bästa elevhemmet. Detta elevhem har antagligen en ganska stor klyfta mellan sina elever då det är allt ifrån de som bara precis lyckades hålla sig ovanför strecket inför att hamna i det sämsta elevhemmet och de som precis blev nekade tillträde till det bästa elevhemmet.

Grif

Här hamnar de elever som utmärker sig negativt under dess första år. Det kan vara allt ifrån att en lärare avskytt eleven till den graden att den fått minus hela tiden så att den hamnat här till att den helt enkelt inte är bra på lektionerna så att den får så pass dåliga betyg att den hamnar här. Huset är ungefär lika stort som Orjol.

Detta hus har alltså, i skolans synvinkel, de elever som är sämst på skolan och detta reflekteras starkt mot hur de också blir behandlade. Lärare ser ner på dem och övriga elever likaså. Det ska dock påpekas att det ändå är en ära att få gå på Durmstrang om man hamnar utanför skolans väggar och då spelar det ingen roll om du gick i det sämsta under skolans gång du räknas ändå till toppskicket i samhället.