Elevhemsföreståndare och prefekter på Durmstrang

Husfader och Husmoder

Motsvarigheten till elevhemsföreståndare på Durmstrang kallas husfader/husmoder.

Obligatoriska samtal som Husmodern/Husfadern ska ha med sina elever:

  • Tvåan: I början av tvåan har Husfadern/Husmodern ett samtal med alla de nya eleverna där de går igenom regler och liknande.
  • Fyran: Under elevernas fjärde år har alla elever ett utvärderingssamtal med sin Husmoder/Husfader och tillsammans med föräldrarna. Föräldrarna bjuds in till skolan och stannar över natten i gästbostäderna för att dagen efter samtalet åka hem igen.
  • Sjuan: I mitten av sjuan diskuterar Husmodern/Husfadern tillsammans med eleven om dennes framtida karriär. Det ses som ett viktigare samtal för pojkar än för flickor generellt eftersom många flickor vid det här laget redan är bortlovade eller har en sin framtid planerad av sina föräldrar. Pojkarna har en större valmöjlighet även om deras framtid också i några fall väljs av föräldrarna. Efter samtalet skickar Husfadern/Husmodern ut rekommendationer inför dessa framtida yrkesval och innan elev går ut från skolan ska alla elever ha ett arbete att fortsätta med efter skolan.
  • Giftermål: Om en elev ska gifta sig oavsett vilken årskurs det kan vara ska Husmodern/Husfadern ha ett samtal med eleven kring detta. Det som tas upp är vad skolan förväntar sig av dem, dvs regler kring detta. Om eleverna ska gifta sig på ett av loven så görs detta samtal sista dagen på skolan innan lovet börjar. Vet man med sig att brudens egen moder inte kommer att finnas tillgänglig alternativt fadern för brudgummen så tar Husfadern eller Husmodern på sig uppgiften att diskutera de mer intima delarna och vad som förväntas av en man alternativt en kvinna i ett giftermål.

Ordningsmän

Motsvarigheten till prefekter på Durmstrang kallas ordningsmän/ordningskvinnor.

1 ordningsman och 1 ordningskvinna väljs ut från medelelevhemmet i sjuan.
2 ordningsmän och 2 ordningskvinnor väljs ut från det bästa elevhemmet i sexan och lika många väljs ut i sjuan.

Det betyder att hela skolan endast har sammanlagt 8 ordningsmän/kvinnor samtidigt. Det är Husfadern och Husmodern som gör dessa val. För att bli vald ur medelelevhemmet måste man verkligen ha visat sig från sin bästa sida genom hela skoltiden. Om Husfadern/Husmodern för medelelevhemmet inte anser att någon elev har gjort sig förtjänt av äran att bli ordningsman/kvinna så väljs det istället ut en extra ur det bästa elevhemmet. Ordningsmän/ordningskvinnor väljs aldrig ut från det sämsta elevhemmet.