Arrangerade äktenskap

För att få spela en karaktär som är trolovad med en annan karaktär måste detta ansökas om tillstånd till rektorn på skolan. Denna beslutar om det är godkänt eller inte (om det behövs tillsammans med SL/biträdande rektorn).

I ansökningen ska det stå vem personen är trolovad med. Det kan vara en spelad karaktär (ansökningen gäller då för dem båda) eller en ospelad karaktär. Det ska stå med varför familjerna väljer att trolova sina barn och hur det är tänkt att detta ska påverka karaktärerna lite kort.

Det är vanligare att elever är trolovade med andra elever därför är det lättare att få tillstånd för detta än om eleven är trolovad med en lärare. En elev kan aldrig vara trolovad med en ospelad lärare eftersom sådana inte finns.

Tiden de är trolovade

Måltiderna

Vid varje måltid sitter eleverna vid middagsbordet på redan utsedda platser. Dessa varieras från gång till gång och de får först kolla på middagens planeringschema för att hitta sin egen plats. De sitter alltid varannan kille, varannan tjej. Pojkarna har sin bordsdam på höger sida. Även lärare och gäster placeras på detta sätt.

Är eleverna trolovade med varandra ska dessa sitta bredvid varandra vid varje måltid. Deras platser kanske ändras men de kommer dinera tillsammans.

Är en elev trolovad med en lärare (detta är ganska ovanligt men det kan ske) så kommer eleven givetvis att dinera med sin trolovade vid lärarbordet.

Umgänge

På Durmstrang är det strikt förbjudet för en flicka och pojke att umgås med varandra förutom på de tillfällen som kräver detta (vissa lektioner, måltiderna osv). Övrig tid får de inte prata på tu man hand med varandra.

Trolovade däremot måste lära sig att komma överrens. Därför får de träffas en timme varje månad utan förkläde. Första två gångerna är undantag då de träffas under övervakning av en av lärarna på skolan som ser till att de förstår hur de ska lära känna varandra på ett bra sätt tillsammans. Rummen de använder är dock förtrollade för att hindra dem från att ha intimt umgänge med varandra utan att det märks alltför tydligt för att de ska våga ta den risken.

Detta gäller även för de gånger som en lärare är trolovad med en elev. Lärare har dock större frihet att träffa sin trolovade oftare genom sitt yrke men det är strikt förbjudet för en lärare att befinna sig ensam på tu man hand med sin trolovade utöver det som krävs för undervisningssyfte.

När de är gifta

Sovarrangemang

På Durmstrang finns det en flygel som är till för de gifta paren på skolan. När eleverna gifter sig med varandra tillhör de fortfarande sitt gamla elevhem men de förväntas sova tillsammans med sin nya fru/make. Deras nya sovsalar består av en mindre köksvrå, ett allrum, en privat toalett med badrum och ett sovrum. Det är sparsamt möblerat med några fåtöljer, någon soffa, en bokhylla, en dubbelsäng osv.

Elever som gifter dig med en lärare flyttar in i lärarens gemak.

Uppförande

Gifta par måste givetvis hålla sig från att pussas, kramas osv. offentligt. De förväntas hålla detta uppförande till sitt gemensamma gemak. De får heller inte bråka offentligt utan detta ska skötas bakom stängda dörrar.

Graviditet

Om flickan blir gravid under skoltiden inom ett äktenskap får hon gå kvar på lektionerna tills det börjar synas och tas sedan ut från lektionerna. Hon bor kvar på skolan förutsatt att hennes make går kvar på skolan fortfarande och får närvara vid måltiderna tillsammans med sin make. Om maken inte bor på skolan flyttar givetvis även flickan ifrån skolan.

Attityder kring arrangerade äktenskap

Attityderna inför arrangerade äktenskap går isär som med de flesta andra men det följande är en liten guide i hur man ändå kan resonera.

Lärarna

Traditionen kring arrangerade äktenskap är en gammal sådan. Skolan har upprätthålligt samma regler för arrangerade äktenskap i flera århundraden och därför stöttar givetvis skolan systemet. Detta förväntas lärarna också göra. Lärare som uttalar sig öppet negativt om systemet inför en elev kan bli avstängd alternativt betala böter till skolan. Lärare som uttalar sig öppet negativt inför kollegor och detta rapporteras in till Rektorn kan gå samma öde till mötes. Givetvis går det att kringgå detta genom att se till att ingen får reda på det, men det kan bli svårt i längden. En skola har öron och ögon lite varstans.

Lärare uppmuntras även att åthuta de elever som uttrycker sig negativt om det (detta gäller egentligen all öppen kritik mot skolan som institution).

Eleverna

Elevernas åsikter kring arrangerade äktenskap är nog lika mångtaliga som det finns elever. Det är nog ganska säkert dock att säga att de fått attityden kring arrangerade äktenskap av sina föräldrar och sin uppväxt. Dock är det inget som är konstigt i kulturen som sådant därför är det nog väldigt sällan att en elev blir chockad över att kompisen är trolovad redan när den börjar skolan. Är de själva trolovade kan dock deras attityd till detta vara helt annan än de övriga eleverna men viktigt att komma ihåg är att alla elever som giftes bort är inte emot det alls. En del kan se det som sin plikt mot familjen, en del kan vara kära redan osv.

Föräldrarna

Kulturen i stort i landet är att det inte är något konstigt med arrangerade äktenskap. Det är så det alltid har varit. Det finns de personer som motsätter det sig starkt och därför bojkottar Durmstrang helt eftersom skolan är så för denna enligt dem antika grymma sedvana. Sedan finns det de som tror på systemet fullt ut och försöker få tyst på motståndarna.

Det är större chans att man hittar motståndare bland mugglarfödda/halvblod än bland renblodiga familjer men det behöver inte alltid vara så. Vilken sida som föräldrarna tillhör är upp till varje spelare men som sagt är de för stora motståndare till det kommer de antagligen inte skicka iväg sina barn till Durmstrang heller. Tänk på att den största majoriteten bland föräldrarna varken är för eller emot utan accepterar det eftersom det är så det ska vara.