Antagningsprov till Durmstrang

Den här guiden är väldigt detaljerad. Poängen med den är att ge de som vill skriva specifika detaljer om hur antagningsprovet gick till något att gå efter, så att detaljer om antagningsprovet stämmer överens mellan folks bakgrunder. Om du bara vill skriva i allmänna drag om hur provet gick till räcker det troligtvis med att du läser på Durmstrangs infosida om antagningsprovet.

Om du däremot vill kunna beskriva provet i detalj så finns förhoppningsvis all information du kan behöva i denna guide. Kom ihåg att du inte behöver ta med allt dock, anledningen till detaljerna är ju för att ge dig möjligheter, inte för att du ska känna dig tvingad att skriva om allt.

Här är några saker alla bör känna till:

 • Barnen kan ta provet fyra gånger. Från året de är 10 vid skolstarten, till året de är 13 vid skolstarten. (10, 11, 12 och 13 = fyra gånger, inte tre.)
 • Att komma in vid 10 års ålder är inte något förväntat - snarare så utmärker man sig rejält om man lyckas komma in på första försöket. Vanligast är att komma in vid 11 eller 12 års ålder. Att komma in vid 13 års ålder är kanske lite smått pinsamt, men kan ändå ge fördelar på andra sätt, som att vara mer fysiskt beredd, mindre hemlängtan, och mer tid att ha läst på teoretiska ämnen i förväg.
 • Alla blir inte ens kallade till provet när de är 10. Även om föräldrarna skrev in barnet direkt när de föddes (eller redan när barnet väntades) så är det inte helt säkert att de kallas året de fyller 10, särskilt om de är mer medelklass än överklass. Detta beror på att de främst kallar de som är 13 år som är inskrivna till provet, eftersom det är deras sista chans att komma in. Därefter kallar de 12-åringar, osv.
 • De finare familjerna (med titlar och så vidare) har förtur över de mindre finare familjerna - detta sägs dock inte rakt ut, utan istället pratas det om att skolan gärna vill ta in barn vars föräldrar även gick på skolan. Är det en familj som nätt och jämnt kan skrapa ihop till skolavgiften och där ingen av föräldrarna gick på Durmstrang är det därmed inte helt otroligt att barnet blir kallat till provet först när hen är 12-13.
 • Barnen behöver inte göra allt perfekt för att komma in. De får poäng från -250 till +250, och alla med 20 poäng eller mer kommer in. Därmed kan man komma in genom att vara bara lite bättre än medelmåttet. Man behöver inte heller klara varje provdel för att komma in - man kan misslyckas katastrofalt med en provdel, men om man väger upp med att vara bra på en annan del kan man ändå komma in.
 • Det finns andra skolor inom ryska imperiet. Dessa börjar man på när man är mellan 10-11 år. En hel del av barnen som tar provet går på en av dessa skolor, och får därmed ta ledigt för att ta antagningsprovet till Durmstrang. Praktisk undervisning i magi börjar man dock inte med på dessa skolor förrän man fyllt 13, så barnen har inga sådana förkunskaper när de tar provet. Däremot har de troligtvis lärt sig en del om magisk teori från detta. Även barn som inte går på någon av dessa skolor får i de flesta fall någon form av teoretisk undervisning från sina föräldrar eller privatlärare, för att säkerställa att de har bästa möjliga chans att komma in. Misslyckas man med provet året man fyller 13 (dvs på sista chansen) så hänvisas man till den skola man annars skulle gått på.
 • Undervisningsspråket på Durmstrang är ryska, och provet ges helt på ryska. Det talas dock även andra språk inom ryska imperiet, så en hel del av barnen på provet har andra modersmål. Detta leder till en hel del olika accenter i omlopp, och många av barnen springer troligtvis på åtminstone något annat barn som de har lite svårt att förstå.
 • Angående poängen: Ja, pojkar och flickor får olika mycket poäng för samma prov. Detta eftersom deras totala potentiella slutpoäng är detsamma, 250 poäng, även fast pojkarna tar fem provdelar medan flickorna endast tar fyra. Den lägsta och högsta möjliga poängen är detsamma för båda könen, bara att flickorna får koncentrera sig mer över fyra provdelar istället för fem.

Innan provet

Transport till området sker till största hand för egen drift. Om man föredrar flampulver finns en stor, öppen eldstad i en mindre byggnad cirka hundra meter från provlokalen. Dit leder också de portnycklar som sänds ut till de platser som begärt dem i förväg. Om man bor inte alltför långt från Moskva kan man kanske flyga till utkanten därav och sedan promenera till provlokalen, men det är inte helt att rekommendera av både synlighetsskäl och det faktum att flygturer lätt rufsar till provdeltagarnas prydliga yttre. Andra magiska transportsätt lär också finnas, i stil med magisk buss, tåg, eller liknande.

Oftast följer en eller båda föräldrar med sitt barn när de ska ta provet. Om de har andra lösningar - släktingar, vuxna vänner, osv - är det naturligtvis dock också acceptabelt, det är inget som säger att föräldrarna måste följa med, men det är knappast vist att släppa iväg barnet ensamt till Moskva, även om de är i äldsta åldersgruppen. Föräldrarna följer oftast bara med till porten till lagerlokalen och lämnar sedan barnet att ta provet, men det är ingen regel som säger att föräldrarna inte får följa med in. Om de hemskt gärna vill det så får de följa med in och sitta i det yttre väntrummet medan barnet tar provet.

Provlokalen ligger i ett rätt nedgånget industridistrikt i utkanten av Moskva. Det är ett rätt lugnt område (i alla fall på dagtid när provet tas). Byggnaderna är av mer eller mindre rostig plåt, rätt många glasrutor är trasiga, men det är knappast farligt att vistas i området, byggnaderna är inte fallfärdiga, utan bara smått nedgångna.

Det finns ett par syrenbuskage i närheten av provlokalen, som planterades när en initiativtagare en gång försökte rusta upp området och göra det lite mer attraktivt igen. Det misslyckades dock, och syrenerna växer nu vilt. De brukar blomma lagom tills att det är dags för antagningsprovet.

Provlokalen ligger inne i den äldsta lagerbyggnaden, en stor plåtbyggnad som ser ut som en nedgången flyghangar. Det finns en hel del varningsskyltar påklistrade på utsidan som varnar alla som kommer däråt att det är farligt att gå in. Det finns också så klart antimugglarförtrollningar, men eftersom lokalen ligger så pass lokalt tar de hellre det säkra före det osäkra.

På provdagen står portarna till provlokalen öppna mellan 10:00 och 10:59. När man ser in i lokalen utifrån ser det mörkt, tomt och dankt ut därinne, men när man väl kliver över tröskeln möts man av en helt annan syn. Det är långt ifrån en prålig lokal, men den är fin och välvårdad. Golvet och väggarna är i ljust trä, och rummet är väl upplyst.

Rakt fram finns en reception där provdeltagarna anmäler sig. Deras namn checkas av från en lista (där endast namnen på de som är kallade till provet finns med), och de får en nummerbricka att hänga runt halsen, för att veta var de ska sitta och när det är deras tur att utföra uppgifter eller svara på frågor. Numren är slumpade i förväg, så det är varken god eller dålig chans att hamna bredvid folk de känner sedan tidigare.

Åt vardera sidan (pojkarna på ena och flickorna på andra) finns badrum för barnen att uträtta sina naturbehov, samt också säkerställa att de håller sig snygga och prydliga genom hela provet.

De får sedan mingla med de andra barnen bäst de vill tills det är dags för första provdelen. De förväntas dock uppföra sig adekvat, som anstår en Durmstrangelev, och barn som till exempel står på tu man hand och pratar med ett barn av motsatt kön kan mycket väl råka på en rejäl åthutning.

10:59 stängs portarna till lokalen, och om man då inte är inne i lokalen får man vänta till nästa provtillfälle, ett år senare. Samtidigt öppnas de bakre dörrarna i rummet, och eleverna får gå in till första provdelen.

Del ett: Kunskap och analys

 • Poäng flickor: -65 till +65
 • Poäng pojkar: -65 till +60
 • Tid: 11:10-12:40

Första provdelen tas i ett stort rum fullt med skolbänkar (av äldre variant, där stol och bänk sitter ihop). De är jämnt utspridda i rummet. Golvet sänker sig ett litet steg för varje bänkrad, så att de bakre bänkarna är högre upp än de främre, så alla kan se katedern längst fram, och huvudexaminatören också har god uppsikt över barnen. Det finns också ytterligare fem-sex examinatörer som sitter längs sidorna för att kontrollera att inga barn fuskar. Varje bänk har ett nummer som hör ihop med nummerbrickan eleverna fick när de anmälde sig i receptionen.

Vid bänken finns en vässad fjäderpenna av enkel modell (med antifuskbesvärjelser över sig) och ett fullt bläckhorn. Där ligger också provet, med frågorna vända neråt. I ena hörnet står skrivet "Vänd ej förrän provet startat". Om något barn ändå försöker sig på att tjuvkika kommer provet tjuta till högt, och examinatörerna drar av poäng från elevens slutsumma.

När alla är inne i salen och funnit sina platser (en process som förväntas gå så snabbt och ljudlöst som möjligt) börjar det med att den huvudsakliga examinatören ger barnen kortfattade instruktioner kring hur provet kommer gå till och vad det är menat att utvärdera. Vid 11:15 börjar provet, och först när examinatorn ger tillåtelse till det är det säkert att vända på provet och börja besvara frågorna.

Provet är avancerat och uttömmande, eftersom det är menat att sålla kornen från agnarna. Det finns dels rena faktafrågor på flera områden, som magi-Rysslands historia, trollkonstteori, trolldrycksingredienser, med mera. Exempel på frågor i denna del kan vara olika användningsområden för drakblod, hur många år en viss tsar satt på tronen, eller att ge ett visst antal exempel av förlamningsbesvärjelser. Detta motsvarar cirka 35% av provet.

Resterande del av provet är analysdelen. Här kommer frågor som inte bara är ren fakta, utan också kräver att barnen faktiskt förstår vad de lärt sig, och kan använda sig av sina kunskaper för att dra nya slutsatser. Till exempel kan de ombedjas att jämföra två historiska tsarer och deras framgångar och motgångar, eller förklara varför det är bättre att använda rosor än tulpaner i en hårfärgarbrygd.

Eftersom negativa poäng är möjliga (om barnen svarar fel på frågor uteblir inte bara poäng, utan de får också avdrag) kan en del vara frestade att lämna delar av provet blanka. Detta är okej, men de får avdrag även för detta (dock inte lika högt som ett rakt ut fel svar). Detta för att de värderar elever som faktiskt vet när de inte vet, istället för att gissa vilt. Alltså: rätt svar ger pluspoäng, halvrätt svar gör varken från eller till, uteblivet svar ger litet avdrag och fel svar ger stort avdrag. Detta är inget som sägs, dock, så om eleverna vet om det så har de fått reda på det av någon som redan tagit provet.

Det är extremt svårt att få alla rätt, och kräver inte bara att man pluggat på rejält, utan också en extremt hög intelligens och analysförmåga.

Om barnen blir klara innan provet är slut förväntas de sitta i tystnad och vänta på att provet ska ta slut. Det är en god idé att använda tiden till att se över sina svar en extra gång.

Del två: Uppförande

 • Poäng flickor: -65 till +65
 • Poäng pojkar: -60 till +50
 • Tid: 12:50-14:30

Efter teoriprovet är över är det dags för nästa provdel, som är ett muntligt prov i etikett. Medan de väntar på sin tur kommer de serveras förfriskningar. Här delas de upp i aningen mindre grupper - ca 10 stycken per grupp - som alla skickas in i varsitt separat rum. I varje grupps rum finns ett bord med framställda förfriskningar på.

Det här är nu i hemlighet ett tudelat prov. Det ingen berättar för barnen (och som knappast är till allmän kännedom heller), är att även detta rum ingår i provet. Med andra ord bedöms de i hemlighet på sitt uppförande vid en mindre bjudning utan synliga vuxna. Detta för att eleverna på Durmstrang förväntas kunna föra sig belevat vid alla tider. Pojkarna bör dra ut stolarna för flickorna, och bete sig som artiga bordskavaljer, och alla bör kunna konversera någorlunda belevat.

En efter en kallas barnen in i det bakre rummet där en examinatör bedömer hur de håller och för sig, deras utseende (det vill säga, om de är välvårdade eller inte, inte lika mycket deras faktiska fysiska attribut), och förhör dem på etikettregler. Detta kan vara frågor som på vilken sida om mannen kvinnan bör gå, goda samtalsämnen under en middagsbjudning, eller hur man hanterar någon annans sociala felsteg. Denna intervju tar ca tio minuter, och innehåller en hel del teori.

Anledningen till denna uppdelning är som sagt för att dels kontrollera att barnen inte är ögontjänare som bara beter sig väl medan de tror att de observeras. Dessutom finns en del barn som blir blyga och förvirrade i provsituationen, trots att de rent praktiskt egentligen är väldigt duktiga på etikett.

Kom ihåg, barnen vet verkligen inte att tebjudningen är en del av provet. Projicera inte din egen kunskap på din karaktär, utan låt dem reagera som du tror de faktiskt skulle reagera i situationen. Det är knappast konstigt med att det bjuds på lite förfriskningar efter ett utmattande test, när de ska vara på plats hela dagen.

Båda provdelarna är lika viktiga - 50% vardera. Att få full pott är väldigt svårt - tänk på att de ändå bara är barn, även om de är uppväxta i en kultur som sätter stort värde vid god etikett. De lär glömma en del, sätta sig på fel plats, råka ta sin grannes kniv av misstag, spilla te, osv.

Dessutom bedöms eleverna på en rätt hård skala, just eftersom de flesta barnen växt upp i detta etikettfokuserade samhälle. Detta prov är inte ämnat att sålla bort lågstatusungar (dessa lär ändå inte kunna komma in eftersom de inte har råd med antagningsavgiften), utan det finns där för att sålla bland landets rikaste och finaste barn.

Del tre: Samarbete och ledarskap

 • Poäng flickor: -60 till +60
 • Poäng pojkar: -55 till +50
 • Tid: 14:40-15:30

Gruppuppgifterna sker i samma rum och med samma grupp som de just hade etikettprovet i. Förfriskningarna städas bort på magisk väg, och eleverna får sedan instruktioner för hur gruppuppgiften går till.

Till skillnad från tidigare så sitter dock en grupp (2-4) ansvariga vuxna med nu, fullt synliga, och antecknar medan barnen utför provet. Efter att ha gett barnen instruktionerna talar dessa inte, såvida de inte behöver ingripa för att situationen spårat ut helt (till exempel om några av barnen hamnar i slagsmål).

Gruppen får ett papper med ett antal problem, som alla ska lösas i grupp. Problemen kan vara frågor med ett antal svarsalternativ, varpå gruppen får diskutera sig fram till vilket alternativ som är det rätta. Andra problem kan vara att beskriva det bästa sättet att lösa en situation på, eller motivera varför en historisk person gjorde något på ett visst sätt.

Uppgifterna har inte alltid helt rätta svar, och deras mål är inte heller att testa barnens sakkunskap, utan målet är att bedöma deras ledarförmåga. Självklart är det bäst om de kommer fram till "rätt" svar, men på den här provdelen kan man få skyhöga poäng för helt fel svar, så länge man lyckas få med sig hela gruppen. En pojke som alltså lyckas övertyga gruppen om något uppåt väggarna fel får alltså mer poäng än den pojke som vet vad det rätta svaret är, men inte lyckas få med sig sin grupp på noterna.

Eftersom alla vet att provet ska testa deras ledarskap vill självklart de flesta av barnen visa sig duktiga här, och det händer därför att vissa grupper tillbringar större delen av tiden med att argumentera med varandra då ett par deltagare försöker etablera sig själva som ledare.

Att inse när man inte kommer kunna ta ledarrollen är dock också bra, och ger goda poäng i samarbete. Man kan även få ledarpoäng genom att bli ledarens högra hand - skapar gruppen någon form av inbördes rangordning så blir det ofta så att den näst starkaste ledarpersonen tar plats nummer två, och så vidare.

Flickorna bör också ha ledaregenskaper, men de ska helst inte vara så uppenbara med dem. Bästa sättet för en flicka att få bra poäng på provet är troligtvis genom att manipulera en pojke till att föra hennes talan. Självklart kan flickor ta på sig rollen som öppen ledare, men de lär i så fall inte få riktigt lika bra poäng som en flicka som väljer att vara "kvinnan bakom mannen". Dock kan de fortfarande få bra poäng på denna väg.

Ultimat sett så ska en bra ledare vara en pojke som tar kontroll över gruppen, som läser av gruppmedlemmarnas styrkor och svagheter, delegerar uppgifter inom gruppen, och kommer fram till de bästa svaren. En bra gruppmedlem som får full pott på samarbete är någon som inser snabbt när de inte kommer kunna "ta makten" som gruppledare, utan istället finner sig i att vara följare, och gör sitt bästa för att gruppen som helhet ska klara uppgiften.

Del fyra: Magisk förmåga

 • Poäng flickor: -60 till +60
 • Poäng pojkar: -60 till +50
 • Tid: 15:40-16:40

Efter samarbetsprovet så skickas barnen ut i det yttre väntrummet igen, och kallas sedan in en och en i ett par små rum. Det vill säga, en person per rum, men det finns flera av dessa smårum, så även om det är individuell testning av barnen så är det flera som testas samtidigt. Rummen ser mer eller mindre ut som en skräddarhytt. Det finns en liten plattform i mitten som barnen förväntas stå på, med tre speglar i olika vinklar bakom.

I varje rum finns två ansvariga för testet - en som är i huvudsak ansvarig för att utföra testet, och en sekreterare som hjälper till att tillhandahålla materialen, och antecknar barnets resultat.

Provet tar ungefär 10 minuter. Hälften av denna tid går ut på att magitestaren trycker sin trollstav mot olika delar av barnet - händer, panna, mage och knän är några av de punkter som alltid brukar testas. Medan detta händer känner de flesta barn en pirrande känsla där trollstaven petar. Ju starkare "pirr", desto starkare magi har de. Medan detta händer så flyger också ett svävande måttband runt barnet och mäter på alla möjliga vis (som hos Ollivander). Magitestaren får egna resultat medan hen mäter barnets magi, och frågar dem inte om de känner pirr eller inte. ("Pirret" är egentligen mest ett sätt för dig som spelare att kunna beskriva hur stark magisk förmåga din karaktär har.)

Andra halvan av provet så får provdeltagaren pröva på lite olika magiska redskap - främst ett par teststavar som ofta kan frambringa lite gnistor för barnen, förutsatt att de har åtminstone genomsnittlig magisk talang. Barnen får även försöka plocka fram en handfull brickor ur en påse (typ som alfapet) och lägga upp dessa slumpvis, detta för att testa deras inneboende talang för spådomskonst (blir det riktiga ord snarare än ren rappakalja så bedöms de ha talang för ämnet). Om båda dessa områden producerat resultat kan de även få pröva på att blåsa i en magisk blåsvissla (som producerar vackrare musik ju mer talang man har, och illväsen annars), eller att lägga handen på en särskild kristallkula (om figurer framträder i den är det bra, plus att man får mer poäng ju tydligare figurerna syns).

Då barnen inte vet vad som ska hända i denna delen är det ofta rätt nervöst, och de flesta som ger provet brukar inte säga särskilt mycket till barnen, utan pratar istället mest med varandra. Ofta brukar det vara mycket siffror som de slänger sig med. Dessa siffror är på en skala mellan 0-100, och det mesta över 50 är rätt bra (men man kan komma in på Durmstrang även med relativt svag magisk förmåga, så länge man faktiskt HAR magisk förmåga och inte är ynk).

Många rykten flyger runt kring detta prov, de flesta av dessa rykten går ut på att barn berättar för varandra att provet skulle gå ut på att utföra mer eller mindre omöjliga saker med magi - sortera en tunna med olika sorters frön, laga en festmåltid, eller förvandla en noshörning till en enhörning är några av de rykten som flyter runt, men det finns självklart andra som provdeltagarna troligtvis får höra innan de ska in till provet första gången.

Har man genomsnittlig magisk talang brukar man för det mesta bara behöva pröva ett par teststavar och bokstavsbrickorna, är man bättre än så får man även pröva de andra delarna.

Ungefär så här skulle olika nivåer av magisk talang kunna yttra sig:

 • 0% - Ynk. Känner inget när hen blir petad på med staven (förutom då att de blir petade på med en pinne), inga gnistor från teststaven, inga ord från brickorna. Framkommer det att man är ynk så misslyckas man automagiskt och kan inte komma in på skolan oavsett hur bra man gjort ifrån sig på övriga delar.
 • 1-20% - Mycket svag magisk förmåga. Känner ett lätt pirr i punkten hen blir petad på, särskilt på den dominanta sidan av kroppen (höger om man är högerhänt). Kan få någon enstaka gnista från teststaven eller att några av brickorna bildar en del av, eller ett felstavat ord. I undre delen av kategorin lär man dock inte få resultat både på stav och brickor, vilket däremot är möjligt i övre delen. Man kan hamna i denna kategori och inte få några gnistor eller ord alls, men ändå ha tillräckligt med magi för att bedömas magisk och komma in på Durmstrang (förutsatt att man är bra på andra delar av provet).
 • 21-40% - Svag magisk förmåga. Känner ett milt pirrande i området hen blir petad på. Får ofta åtminstone någon gnista ur staven, eller ett ord ur brickorna. Om hen får resultat på båda delarna är ordet troligtvis felstavat. Hamnar man i övre delen av kategorin kan man få pröva på blåsvisslan eller kristallkulan, dock får man troligtvis inga nämnvärda resultat från dessa.
 • 41-60% - Genomsnittlig magisk förmåga. Känner ett pirr i området hen blir petad på, och är man i övre delen av kategorin kan man även känna hur detta är fokuserat precis vid staven, och sprider sig ut därifrån som en spindelväv. Får för det mesta ett par gnistor ur teststaven, eller ett ord/en kort mening ur bokstavsbrickorna. I denna kategori kan man få ett starkt resultat på en av delarna, men troligtvis inte båda. Ofta får man i denna kategori pröva blåsvisslan och/eller kristallkulan, och befinner man sig i övre delen av kategorin kan man få en enkel melodi ur visslan, eller enkla figurer i kristallkulan, dock inte fokuserade nog för att man ska kunna se vilka de är.
 • 61-80% - Stark magisk förmåga. Känner ett starkt pirr i området hen blir petad på, och att detta är fokuserat vid staven och sprider sig därifrån som en spindelväv. Får i princip alltid rejält med gnistor ur staven, och/eller en komplett mening ur brickorna. Får alltid pröva både blåsvisslan och kristallkulan. Får en fin melodi ur visslan och/eller figurer i kristallkulan, som är tydliga nog för att man ska kunna känna igen dem.
 • 81-100% - Mycket stark magisk förmåga. Känner ett starkt pirr i området hen blir petad på, och känner att det är fokuserat vid staven och sprider sig ut därifrån som en spindelväv. Kan ofta känna pirret från staven redan innan den rör vid deras kropp. Får gnistor ur staven, och kompletta meningar ur bokstavsbrickorna. Får pröva både blåsvisslan och kristallkulan. Får en vacker melodi ur visslan och/eller tydliga figurer och omgivningar i kristallkulan.

Efter att provet är klart återvänder de till yttre väntrummet igen, och flickorna som tagit provet får i detta läge gå hem om de vill det.

Del fem: Fysiologi

 • Poäng flickor: -
 • Poäng pojkar: -10 till +40
 • Tid: 16:50-18:00

Sista provet är bara för pojkarna, och är ämnat att testa deras fysiska förmåga. Efter att deras magi testats i föregående prov slussas de därför vidare till ett omklädningsrum där de får byta om till en träningsoverall. De får i detta läge ta av sig sin nummerbricka, då den riskerar att komma ivägen under provet, istället har träningsoverallerna deras nummer ditsytt både på fram- och baksidan. Om de har långt hår gör de väl i att sätta upp det på något sätt i det här läget. När de är ombytta och klara går de ut genom motsatt dörr de kom in i, och kommer ut i en stor sal där de förväntas ställa sig på ett led allt eftersom de blir klara.

Denna sal ligger under resten av byggnaden, och på grund av magi så känns det som att vara utomhus. Det blåser en lätt bris genom salen, det hänger ett varmt klot som ser ut som en sol i mitten av salen, taket är blått, och marken är täckt av jord, sand, lera och gräs. Uppe längs väggarna finns åskådarsäten, där pojkarnas föräldrar och systrar kan sitta och se på medan provet tas. Det finns en ljuddämpande förtrollning mellan läktarna och salen, så att pojkarna inte ska bli distraherade av åskådarnas prat och tillrop.

När alla pojkar är på plats går en instruktör snabbt igenom provet med dem. Provet är utformat som en hinderbana.

Först är det ribbor på olika höjder, där de ska hoppa över och krypa under om vartannat.

Nästa del är ett armgångshinder över en sandgrop. Ställningen är cirka tre meter över sanden, så när pojkarna hänger från denna är det mellan en till en och en halv meter mellan deras fötter och sanden. Detta hinder är ungefär fem meter långt. Om pojkarna skulle tappa taget märker de att sanden är rätt mjuk, dock svår att springa på. Om de tappar taget tre gånger så hänvisas de till nästa del av hinderbanan.

Sedan ska de krypa genom en tunnel. Denna tunnel är designad för att även de största pojkarna ska kunna ta sig igenom den, så de mindre pojkarna upplever troligtvis att de har rätt gott om plats. Tunneln är dock lång och mörk, och har ett par svängar, så den är inte helt lätt ändå.

Därefter ska de ta sig över en fyra meter hög vägg med hjälp av ett rep. Det hänger rep på båda sidor av väggen, så först klättrar man upp, och sedan direkt ner igen. Om man tappar greppet när man försöker klättra upp så får man försöka igen, upp till fem försök. Tappar man greppet på vägen ner så får man däremot fortsätta hinderbanan direkt.

Nästa hinder är balansgång. Pojkarna ska balansera längs en sju meter lång planka. Problemet är att pendlar svingar fram och tillbaka över plankan, så pojkarna behöver inte bara ha god balans, utan behöver även ha bra känsla för tajming.

Efter det kommer de till gyttjebanan, som de helt enkelt ska försöka springa över så snabbt de kan. Ju mer tid som går desto gyttjigare blir banan, så efter ett tag börjar man sjunka ner lite för varje steg man tar.

Pojkarna simmar därefter cirka femtio meter genom ett vattenhinder. Det finns ett par flythjälpmedel i stil av plankor för pojkar som inte är jätteduktiga på att simma. Kan man inte simma alls får man säga till och gå runt hindret, vilket man förlorar poäng på, men inte lika mycket poäng som man förlorar om en instruktör måste hoppa i och rädda en från att drunkna.

Därefter ska de flytta en tung sten 20 meter. Stenarna är anpassade efter åldersgrupp, så 10-åringarna har en sten som är en bra bit mindre än 13-åringarna. Runt stenen sitter ett rep, och det är upp till pojkarna exakt hur de vill gå tillväga - de kan dra den, rulla den, knuffa den, försöka lyfta och bära den, eller någon annan variant.

Sedan ska de ta sig över en serie låga hinder, cirka 30 centimeter vardera, uppsatta med cirka 30 cm mellanrum. Man får dock inte springa ovanpå dessa hinder, eller ta flera av dessa med ett kliv, utan man måste trampa ner i varje mellanrum. Poängen är att göra det med små snabba steg.

Sist av allt ska de klättra upp på en fem meter hög klättervägg, normal svårighetsgrad. Tappar de greppet får de försöka igen, tills de tappat greppet tre gånger, varpå de återvänder till början. Klarar man sig upp till toppen av hindret finns där en linbana som leder tillbaka till början av hinderbanan, vilken de förväntas använda sig av.

Hinderbanan är byggd så att fem pojkar kan göra samma moment samtidigt, så de skickas iväg fem åt gången, med fem minuters mellanrum. Om de klarade hinderbanan bra första gången så får de ta fem minuters paus och sedan försöka igen. Klarar de det bra även denna gången får de en 15 kilos ryggsäck och får försöka en tredje gång. Ungefär hälften av pojkarna får försöka rundan en andra gång, och lite mindre än hälften av dessa klarar sig till tredje rundan.

De äldre pojkarna har ett klart övertag i hinderbanan, i och med att de är fysiskt starkare och tåligare. Vissa av hindren är anpassade till viss del efter åldern, men det enda momentet som de yngre pojkarna har lite allmänt övertag i är tunneln.

Eftersom poängen ligger på en skala mellan -10 och +40 är det rätt lätt att vara bra nog för att få pluspoäng på detta moment. Även om man bara klarar ett varv av hinderbanan kan man med stor sannolikhet få pluspoäng, då dessa hamnar mellan -10 till +10. De som går vidare till andra rundan lär få poäng mellan 10-25, och de som går vidare till sista rundan lär hamna mellan 26-40 poäng.

När de är klara får de återvända till omklädningsrummen för att duscha och byta om till kläderna de kom i.

Efter provet

Eftersom en del av flickorna försvinner iväg redan efter magitestet så finns det inget riktigt officiellt avslut av proven, utan barnen får gå allt eftersom de blir klara. Föräldrarna plockar upp dem och tar dem hem igen, och därmed är det klart.

Därefter är det bara att vänta på resultaten, vilka kommer efter ungefär en månad, mot slutet av juni. Om eleven kommit in får de ett helt paket, om de inte kommit in får de bara ett brev.

Oavsett om de kommit in eller inte får de också resultaten från provet, så att de kan veta vilka moment de var bra och mindre bra på.