Antagning till Durmstrang

Durmstrang är en privatskola och den är inte den enda skolan som finns tillgänglig att gå på. De resterande skolorna är publika skolor i stil med Hogwarts, som ligger i respektive land, som alla barn får tillträde till. Eleverna som börjar i dessa skolor är ungefär 10 år gamla.

Elever som gått på publik magiskola innan de börjar på Durmstrang har inte en fördel då det gäller de praktiska momenten men däremot kan de ha fördel på de mer teoretiska delarna detta eftersom:

Personer får inte köpa trollstav/trollspö förrän de är tretton år fyllda i dessa länder och det är även då de publika skolorna börjar med sin praktiska undervisning. De barn som kommer in på Durmstrang innan de fyllt tretton får tillsammans med sitt antagningsbrev ett intyg om att de får köpa en trollstav.

Ålder på eleverna

När en elev börjar på Durmstrang kan de vara mellan 10 och 13 år fyllda. Det beror helt enkelt på hur gamla de är när de klarar antagningsprovet.

Kölista

Det finns en kölista till att få gå på Durmstrang. På Hogwarts blir man inskriven så fort man föds men för att komma in på Durmstrang så måste föräldrarna skriva in sitt barn till skolan. Detta görs bland renblodiga familjer direkt vid födseln eller i vissa fall när de får reda på att kvinnan är gravid. Detta för att försäkra sig om att deras barn kommer in på skolan. Det är bara ca 10% av alla magikerbarn som kommer in på skolan för huvudtaget så det är inte svårt att lista ut att ju fortare de skriver in barnet på kölistan desto större är chansen att de får gå. Vissa högstatusfamiljer har garantiplats på skolan.

Antagningsprovet

För att eleverna ska komma in på Durmstrang måste de ta ett antagningsprov. De kan ta detta prov från att de ska fylla 10 och ska börja nästintill liggande hösttermin tills de fyllt 14 år. Därför är eleverna mellan 10 och 13 är de börjar på skolan.

Varje elev som kvalificerats genom kösystemet att ta provet får ett brev hem om datum, tid och plats (alltid 27 maj 10.59 i en gammal lagerlokal i Moskva) där de ska infinna sig för att få vara med. Uteblir man eller kommer man försenat får man snällt vänta ett år på att få skriva provet. Provet består av fyra delar för tjejerna och fem delar för killarna.

  • Del 1: Är en skriftlig del. Barnen ska visa genom olika problem att de kan analysera och reflektera på en nivå de förväntas kunna. Även lite frågor om magi i stort ställs.
  • Del 2: Är muntlig/praktiskt del men här blir de förhörda på uppförande och etikettregler. Eleverna förväntas kunna en del om detta redan innan de kommer till skolan.
  • Del 3: Är en praktisk del där eleverna får en uppgift i en grupp och ska sedan lösa den uppgiften/problemet på tid tillsammans i den gruppen.
  • Del 4: Är ett test där deras magiska förmåga undersöks. Det går ut på att en vuxen petar på dem en stund med en trollstav för att kontrollera hur duktiga de är på magi.
  • Del 5: (bara killar) Är ett fysiskt test. De får utföra olika fysiska övningar för att se att de kommer klara av den tuffa kroppsliga träningen de kommer att utsättas för på skolan.

Är alla delar utom den femte delen bra kommer pojken att komma in på skolan i alla fall eftersom skolan resonerar att han kommer träna upp sig medan han går där.

Elever som gör dåligt ifrån sig på allt kommer givetvis inte in men det behöver inte betyda att man måste vara hyperduktig på alla delarna för att få komma in.

För en mycket mer detaljerad guide till hur antagningsprovet går till, se Antagningsprovet.

Antagningsbrevet

Får personen bara ett brev hem så står det att de tyvärr måste meddela att den inte har kommit in på Durmstrang men att den kan försöka igen nästa år, om personen inte är för gammal då det står detta istället. Har personen däremot kommit in på skolan är det ett helt antagningspaket som levereras med uggla till hemmet. I paketet finns ett brev med antagningsbeskedet påskrivet av rektorn givetvis som berättar när eleven ska infinna sig på skolan och hur de kan ta sig dit.

Det finns även en kortare guide om skolan, ämnena, lärarna, vad som är tillåtet att ha med till skolan och vad som inte är tillåtet, uppföranderegler och annat matnyttigt som är bra för eleverna att kunna redan innan de sätter sig på skeppet som ska föra dem till skolan. Med i paketet finns även en skoluniform (för utseende se skoluniformer) som de ska ha på sig redan när de är på väg till skolan.

Skolmaterial

ALLT material som de använder på skolan inklusive kläderna tillhandahålls av skolan. Tillsammans med deras antagningsbrev får de ett första ombyte av basplagg, d.v.s. ettans skoluniform och sovkläder.

Eleverna får inte ta med sig mer än två personliga föremål till skolan. Detta för att de ska vara så lite påverkade av hemmiljöerna som möjligt när de befinner sig på skolan. Dessa föremål får inte vara större än 30x30 cm då de konfiskeras och man kanske får tillbaka dem när året är slut. OBS! En husalv är inte en sak det är en varelse och eleverna får inte ha med sig varelser till skolan.

På elevernas andra dag på skolan får de hämta ut läroböckerna och skolmaterial såsom skrivdon, pergament och liknande hos skolans portvakt/vaktmästare. Eleverna har en viss ranson av vardera sak och om de tar slut eller går sönder får de ta och be väldigt snällt hos denne för att få ersätta dem. Om böcker går sönder är det ännu allvarligare.

Vilka går inte på Durmstrang?

Fattiga

Det är dyrt att gå på Durmstrang. Allt som eleverna kommer att använda sig av (läroböcker, pergament, skrivdon, trolldrycksingredienser, skoluniformen osv) tillhandahålls av skolan. Detta betalas alltså genom en avgift som skolan tar ut. Personallöner, reparationer på skolan osv betalas också genom avgift. Därför blir den ganska hög. Medelklass kan lyckas skicka iväg sina barn till skolan om de skrapar ihop och lånar pengar men för undre medelklass och underklass är det nästintill omöjligt.

Mugglarfödda

Eftersom det är så pass viktigt att skriva in sig i tid till Durmstrang är det ganska naturligt att mugglarfödda barn, som av förklarliga skäl inte skrivs in av sina föräldrar, heller inte kommer komma in på skolan. Det finns ingen regel på skolan att mugglarfödda inte får gå där men de hindras genom den hårda konkurrensen om platser. Detta gäller givetvis halvblod som inte har haft någon kontakt med sin magikerförälder så till vida att inte magikerföräldern visste om sitt barn och skrev in henne/honom på skolan utifall att det skulle behövas. Det är därför väldigt ovanligt att eleverna på Durmstrang känner till något om mugglare.

För de som är luriga och kommer på en anledning till att en mugglarfödd skulle gå på DS i alla fall måste söka om särskilt tillstånd till Rektorn/SL - och det ska vara en trovärdig förklaring!