Skolämnen på Beauxbatons

OBS! Detta är en gammal text. Man behöver inte längre spela lektioner på Beauxbatons för att avancera i årskurserna.

Kärnämnen (7-2)

[AST] Astronomi (7-0)
[BOB] Brygder och Botanik (7-0)
[FMS] Försvar mot Svartkonster (7-0)
[FVK] Förvandlingskonst (7-0)
[KON] Konst (7-0)
[KOF] Konstflygning (7)
[LAT] Latin (7-2)
[LIT] Litteratur (7-0)
[TFL] Trollformellära (7-0)

Tilläggsämnen Prem-nivå (5-2)

[FIL] Filosofi (5-2)
[FRA] Franska (5-2)
[GAS] Gastronomi (5-2)
[KLG] Klassisk Grekiska (5-2)
[MHB] Magiskt Helande/Botande (5-2)
[MVT] Magivetenskap (5-0)
[MUS] Mugglarstudier (5-0)
[MSK] Musik (5-0)
[MYT] Mytologi (5-0)
[SMD] Skötsel och Vård av Magiska Djur (5-2)
[TKH] Trollkonsthistoria (5-0)

Sec-nivå (1-0)

[AST] Astronomi
[BOB] Brygder och Botanik
[ELM] Elementmagi (1-0)
[FMS] Försvar mot Svartkonster
[FVK] Förvandlingskonst
[KON] Konst
[MUS] Mugglarstudier
[MUS] Musik
[MVT] Magivetenskap
[MYT] Mytologi
[TFL] Trollformellära
[TKH] Trollkonsthistoria