Mercredi

Att gå med i sällskapet

Då Mercredi gillar talanger krävs det för att en pojke i sjuan ska antas att den visar upp att den har en talang av någon form. Det kan till exempel ske vid en av talangjakterna (det anordnas en varje termin i samarbete med Mardi, då alla skolans elever är välkomna att ställa upp), men de förstår också att en del kan vara blyga, och eftersom de inte vill gå miste om en potentiell medlem pa grund av det försöker de även leta efter små talanger. Det kan handla om att tala med lärarna för att ta reda på om det finns nagra elever som utmärker sig, eller lyssna på rykten bland sjuorna. Elever som är intresserade av sällskapet kan ocksa sätta sig i kontakt med sällskapet och tala om det.

Det finns inget särskilt antagningsprov, utan om en elev är väldigt bra på en eller kanske flera saker (det kan vara att han är bra pa magi, eller något konstnärligt, egentligen vad som helst), och dessutom inte verkar vara en alltför olämplig typ (t.ex. en sådan som bryter mot skolreglerna för mycket, eller inte verkar komma bra överens med de som redan är medlemmar) är det ganska stor chans att den får en inbjudan. Detta kan ske när som helst under året, är inte så att alla som ska bli medlemmar samlas ihop i slutet av året, utan det är alltid en i taget.

Pojken får ett chiffer att lösa, det är väldigt enkelt och främst symboliskt, även om det hindrar kompletta idioter fran att gå med. Lösningen på detta chiffer är trohetseden som ska sväras: "Jag, (namn), svär att alltid vara Mercredi troget, och att jag ska lära mig om och utnyttja min talang till fullo för att tillsammans med mina bröder nå toppen." När detta gjorts kan pojken betraktas som en broder.

Varje ny medlem får en grand frère (storebror) i sällskapet, som ska ta hand om sin lillebror och hjälpa honom att känna sig till rätta i sällskapet. Denna storebror går oftast i tvåan, men då det inte nödvändigtvis finns lika många i varje årskurs kan det hända att det är en trea eller etta. Det är valfritt att bli storebror, alla kanske inte känner att de har tid eller kan ta ett sådant ansvar, men däremot får alla sjuor en storebror, då det ses som så bra och nödvändigt, och dessutom har sjuan valt att gå med i sällskapet och förväntas då vilja följa traditionerna.

Regler

  1. Sådant som det talas om i sällskapet ska inte föras vidare till utomstående.
  2. Sällskapets traditioner och ritualer ska hållas hemliga.
  3. Led inte andra till sällskapets utrymmen.
  4. Ta hand om bröderna, man ska vara ett stöd om/när det behövs.
  5. Hjälp till så gott det går vid sällskapets aktiviteter, exempelvis talangjakterna.
  6. Om man ser en sjua som verkar intressant för sällskapet, försök lära känna honom.
  7. Alla bör bete sig på ett sätt som är förenligt med det Mercredi står för, du är ett ansikte utåt och ska inte dra vanära över oss.

Le Président och l'Assistant

Le Président kallas inom sällskapet för le Dirigeant. Posten innehas för närvarande av Samir Jaziri, en mugglarfödd trollkarl vars familj ursprungligen är från Tunisien. Han har en stor talang för språk, är en ganska varm och hjälpsam person, och drömmer om att undervisa fattiga nordafrikanska barn när han gått ut skolan.

L’Assistant kallas (vilket är mer skämtsamt betonat) le Prince Héritier. Julien Richecoeur är på många sätt en motsats till Samir, han är något snobbig av sig och kan bete sig nedlåtande. Han är dock mycket mån om sällskapets ideal, hjälpsam mot de yngre bröderna (bara för att de inte ska förstöra Mercredis rykte) och bra på att organisera saker. Hans talang ligger inom musikens värld.