Lektioner på Beauxbatons

OBS! Detta är en gammal text. Man behöver inte längre spela lektioner på Beauxbatons för att avancera i årskurserna.

Samtliga elever måste ta minst EN lektioner per ämne och årskurs, men detta kompletteras hur som helst med ett kursprov (som också ska tas i varje ämne i varje årskurs). Dessa två utgör grunden för elevens betyg i det specifika ämnet.

Kursproven kan i säg utföras på ett antal olika sätt;

  • Genom att skriva en d-uppgift, det vill säga som KVF/GET/FUTT-uppgifterna på Hogwarts.
  • Genom att spela ett spel med läraren där provet är muntligt.
  • Genom att göra provet själv, i egenskap av sin karaktär.

Vad gäller det tredje alternativet är vi medvetna om att din karaktär kan veta mer om ett ämne än vad du som spelare kan, och detta ska förstås inte sänka karaktärens betyg. Därför kommer de vara upplagda som så att alla svar kommer finnas med i lektionerna som är författade. Observera att svaren inte kommer finnas bredvid anpassade efter betyget du önskar eftersom det då blir mycket enklare än de två andra alternativen. Kursproven kommer läggas ut på hemsidan så fort de är färdigställda.