Elevrådet på Beauxbatons

På Beauxbatons finns ett elevråd. Dess fulla namn är le Conseil des élèves dans L’Académie Beauxbatons (Rådet för eleverna på Beuaxbatonsakademien), men kallas bara le Conseil (rådet) eller le Conseil des élèves (Rådet för eleverna). I detta sitter det en representant från var och en av skolans sju elevsällskap samt även någon lärare som representant för lärarkåren. Alla elever tillhör inte ett sällskap, och får helt enkelt försöka övertyga något sällskap om att ta upp deras åsikter/förslag/och så vidare.

Elevrådet består som sagt av sju personer. Tre är flickor och tre är pojkar (eftersom tre av föreningar är endast för flickor och tre endast för pojkar) och en är upp till den föreningen (eftersom den sista föreningen är mer prestigefylld och har både tjejer och killar).

I elevrådet väljs en ordförande (le président/la présidente), en sekreterare (le/la secrétaire), en kassör (le trésorier/la trésorière) och en aktivitetsansvarig (Maïtre d'activités). Det är den aktivitetsansvariga som anordningar olika sport- och aktivitetsdagar på helgerna, och kanske någon form av julbal eller avslutningsbal.