Årskurser på Beauxbatons

OBS! Detta är en gammal text. Man behöver inte längre spela lektioner på Beauxbatons för att avancera i årskurserna.

Man börjar på Beauxbatons det året man fyller elva. Till skillnad från andra länder som börjar med årskurs ett och räknar uppåt så räknar fransmännen i själva verket tvärtom: de räknar nedåt istället!

Det finns totalt åtta årskurser:

  • Ålder 11/12 år – Septième (7)
  • Ålder 12/13 år – Sixième (6)
  • Ålder 13/14 år – Cinquième (5)
  • Ålder 14/15 år – Quatrième (4)
  • Ålder 15/16 år – Troisième (3)
  • Ålder 16/17 år – Seconde (2)
  • Ålder 17/18 år – Première (1)
  • Ålder 18/19 år – Terminale (0)

I årskurs två respektive noll kommer varje elev genomföra ett projektarbete, som är snarlikt med det projekt-/gymnasiearbete som finns i gymnasieskolan i dag. Eleven väljer själv ett arbete som hen vill fördjupa sig i - något som spelaren väljer OFF i enlighet med karaktärens intressen - och tilldelas därefter en handledare, som är någon ur lärarstaben. Elever och spelare kan arbeta tillsammans och avslutningsvis skickar man in det i form av en d-uppgift, redovisning eller något annat slags spel. Än så länge är inte mycket bestämt angående detta.