Spelledarbeslut

Vikarierande (2005-10-05)

DETTA BESLUT OGILTIGFÖRKLARADES I OCH MED BESLUTET OM INDRAGNA VIKARIAT (2006-12-30)

Diskussion:

Vilka får egentligen vara vikarier, och i vilka ämnen?

Spelledarrådet har beslutat följande:

  1. Lärarkandidater ska inte få vikariera i något ämne, endast professorer har tillåtelse till det. Detta eftersom lärarkandidater inte är färdiga lärare, utan fortfarande utbildar sig. (Pågående spel påverkas inte av detta, men nya trådar kommer inte att få startas.)
  2. En professor som ska vikariera i ett ämne ska ha fått lov av SL att vikariera i det ämnet när det behövs eftersom karaktären i så fall är behörig även i detta ämne.
  3. En professor som inte är behörig kan få lov att enstaka gånger vikariera i ett ämne, men endast om personen i fråga spelar detta som att professorn inte är kunnig i ämnet.
  4. En spelledare kan vikariera i vilket ämne som helst om nöden kräver detta. Först och främst är det trots allt professorn eller professorerna i ett ämne som ska ge lektioner.

Studiespelledare TraXy vill gärna ha in:

Från varje professorspelare, en lista över vilka ämnen karaktären eller karaktärerna är behöriga till, och gradera dem (se nedan). Tänk på att kunskaperna antingen ska vara motiverade i bakgrunden eller vara relaterade till ämnet han/hon undervisar i normalt (d.v.s. är man lärare i Trolldryckslära så har man troligtvis lite kunskaper i t.ex. Örtlära)!

Max tre ämnen per karaktär!

Vi tar Lillyan Lockmere som exempel:
1. Spådomskonst (nummer 1 ska vara det ämnet karaktären är lärare i)
2. Reinkarnation
3. Kvastflygning

Skicka via PM till TraXy eller via mail!