Spelledarbeslut

Vikariat indragna (2006-12-30)

USL genom Spelledarrådet/Hemligheternas Kammare har beslutat följande:

ALLA VIKARIAT ÄR INDRAGNA TILLSVIDARE P.G.A. OMARBETNING AV LÄRARSYSTEMET.

USL håller på att jobba på en definition av vad de olika lärarposterna innebär och liknande, och det innebär att vikariat kommer att skötas annorlunda. För att inte göra förvirringen alltför stor är det enklast att dra in alla vikariat tillsvidare, tills det nya är färdigt.

De enda karaktärer som har vikariebefogenheter fr.o.m. är följande (och endast i nedan specifierade ämnen):

AST: Christina Austin (katie)
AST: Francis Gallagher (Sparrow) (vikarie endast på IRC)
AST: Kaikura Rosier-Shasmecka (charmed)
SMD: Olivia Arlington (Elyene)
TDL: Jezebel Brendan-Synclair (Sparrow)

Alla andra lärare har endast lov att ge lektioner i sina egna ämnen. Lektioner som rapporteras in ifrån andra än de ordinarie lärarna i ämnet kommer att underkännas.

Undantag

SL kan fortfarande ge lektioner i alla ämnen, i enlighet med A§9 i Spelledarreglerna. Eftersom SLs rätt att ge alla lektioner inte innefattas av lärarreglerna, så gäller ovanstående beslut inte dem, eftersom ovanstående beslut är p.g.a. lärarreglerna ska göras om och sättet vikariat sköts på kommer att ändras.