Spelledarbeslut

Angående Vid-behov-rummet (2007-01-04)

Fråga från spelare:

Kan vem som helst kan hitta Vid-behov-rummet, och finns det ens på SH?

Spelledarrådet har beslutat följande:

Ska man hitta vid-behov-rummet (just precis det rummet) ska man skicka in en ansökan till HK där man beskriver med en bra anledning varför karaktären/karaktärerna hittade rummet. Detta eftersom rummet är lite speciellt.

När det gäller andra hemliga gångar och rum så menar vi att elever som de själva känner för kan hitta dessa men ändå tänka på "vad som är lagomt" att eleverna skulle kunna känna till.