Spelledarbeslut

Tvillingar, trillingar, etc. (2006-02-17)

Diskussion:

Det finns orimligt många tvillingar på Hogwarts.

Spelledarrådet har beslutat följande:

Förbudet mot enskilda spelare som spelar tvillingar ligger kvar, men utsträcks även till att omfatta tvillingar som spelas av två olika spelare. Beslutet omfattar även trillingar, fyrlingar, etc. Förbudet gäller tillsvidare och specialtillstånd kommer inte att tilldelas av någon.

(Förbudet omfattar inte befintliga, godkända tvillingkaraktärer på Hogwarts, t.ex. Gordon, O'Flaherty och O'Greys, samt det tvillingpar spelat av Foxy & Skye som redan blivit godkänt.)

Historik:

Förut skulle man fråga SL om lov för att få ha tvillingar, eftersom de då som nu som "specialkaraktärer". Sedan var det att man inte fick spela tvillingar själv, men om man var två om det kunde saken diskuteras i alla fall.

Viktigt meddelande till Sorteringshattarna:
Om Sorteringshattar ska få befogenhet att vara den som avgör om två spelare får skaffa ett tvillingpar i framtiden när tvillingembargot är lyft håller på att diskuteras i HK. Tidigare tillåtelse given till Sorteringshatten av en enskild spelledare är återkallad av Spelledarrådet och gäller därför inte. Slutligt beslut kommer att meddelas i framtiden (det är inte bråttom, eftersom det här beslutet innebär att INGEN, oavsett rang, får godkänna några tvillingkaraktärer).