Spelledarbeslut

Tjänstledighet och vikariat för Hogwartslärare (2019-01-25)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Tjänstledighet

En lärarspelare kan ansöka om tjänstledigt från sin post som lärare på Hogwarts. Detta betyder att de lägger läraren på is i en period, men kan få tillbaka hen utan problem efteråt. Detta är ungefär som när man kunde pausa dem förr i tiden, fast utan krav på att man pausar elever samtidigt. Man ber om tjänstledigt om man vet med sig att man vill fortsätta vara lärare om några månader, men just precis nu har man inte tid/lust/ork. Detta är ett alternativ till att sega bara för att man inte vill bli av med sin karaktär - här tar man helt enkelt ledigt från karaktären och dess jobb OFF, men får tillbaka det utan problem när man är okej att fortsätta spela. Ibland är det t.ex. mycket att göra med skola/jobb, eller så mår man helt enkelt inte bra, men vill inte bli av med sina karaktärer trots att man egentligen inte orkar spela dem. Kanske orkar man spela en lärarkaraktär men inte en annan en period. Har man flera lärare kan man med andra få tjänstledigt från en eller samtliga lärarposter, antingen samtidigt eller vid olika tillfällen.

Man kan vara tjänstledig i minst två månader och max sex månader. Är man tjänstledig i mindre än sex månader så kan tiden utökas till ett maximum av sex månader totalt. För att be om tjänstledighet kontaktar man SSL (Traxy).

Tjänstledighet kan gälla med omedelbar verkan eller från ett visst datum, det bestämmer man själv tillsammans med SSL. Så snart tjänstledigheten träder i kraft släpper man ALLA pågående lektioner med den läraren. Någon annan kommer att gå in och kapa dem inom några dagar och spela färdigt dem.

OBS! Elevhemsföreståndare kan endast få tjänstledigt från sin lärarpost i max två månader totalt och under denna period måste spelaren/karaktären fortfarande sköta sina uppgifter ON/OFF som elevhemsföreståndare. Man kan inte få tjänstledigt från en post som elevhemsföreståndare. Är man elevhemsföreståndare och vill få längre tjänstledigt från karaktärens lärarpost så måste man avgå som elevhemsföreståndare. Spelaren återfår automatiskt lärarposten som alla andra efteråt, dock INTE rollen som elevhemsföreståndare. (Inget hindrar dem dock från att bli elevhemsföreståndare igen nästa gång det sökes någon i det elevhemmet.)

Vem som ansvarar för att kapa lektioner från tjänstlediga professorer

  • Två månader: SL
  • Tre-fyra månader: Andra lärare i ämnet (om sådana finns) eller andra lärare som kan vikariera i ämnet (se nedan)
  • Fem-sex månader: Officiell vikarie efterlyses och tillsätts

Förtydligan

Om du vill ha tjänstledigt så säger du till Traxy, eftersom hon är SL för saker som har med lärare och lektioner att göra. Som SSL kan/kommer hon inte att neka dig tjänstledighet, men du MÅSTE prata med SSL om det FÖRST. Om du bestämmer dig för att vara tjänstledig och bara diskuterar detta med eventuella andra lärare i ämnet och ber dem ta över dina lektioner så räknas det INTE som tjänstledighet, eftersom SSL då inte kan anteckna att du är borta ett tag. Istället riskerar din karaktär att bli utrensad p.g.a. inaktivitet, vilket ju hela poängen med tjästledighet är att man ska undvika!

Så vill du ha tjänstledigt ett tag, säg till SSL FÖRST, så att hon kan anteckna detta FÖR DIN EGEN SKULL och sedan fixar hon med vem som tar hand om dina pågående lektioner när du är borta.

När du säger till, säg även till när du tänker försvinna (om det så är "nu på en gång", "om en vecka", eller "fr.o.m. 1 mars") och ett datum eller vecka när du tänker komma tillbaka ("t.o.m. 31 maj", "vecka 42", så helst mer specifik än "om ett par månader", för menar du "någon gång i april" eller exakt två kalendermånader från i dag?).

Tack på förhand! :)

Vikariat

Vi inför samtidigt möjligheten att kunna vikariera i andra ämnen än ens eget när spelare ansökt om tjänstledighet. Samtliga lärarkaraktärer får - OM DE VILL - välja upp till två andra ämnen deras lärare kan anses vara hyfsat kvalificerade att ge lektioner i. Väljer man ämne(n) att kunna vikariera i så samtycker man till att ge lektioner i ämnet/ämnena när/om en vikarie behövs.

Om någon behövs för att kapa pågående lektioner och starta nya så kommer lärarspelare vars karaktärer valt ämnet att tillfrågas om de har möjlighet att rycka in. Därför är det viktigt att påpeka att om du INTE vill bli ombedd att ge lektioner i andra ämnen än ditt eget/dina egna, att du INTE anmäler din karaktärs vikarieämnen. Skriver du upp dig betyder det att du vill och kan ge lektioner i fler ämnen oavsett när det kan behövas.

Om du är uppskriven men inte vill/kan när du tillfrågas så kommer detta att antecknas, och upprepade nekanden betyder att du stryks från vikarielistan i det ämnet. Om du skrivit upp dig men ändrar dig och vill bli struken eller byta till ett annat ämne hör du av dig till SSL.

Till att börja med ber vi lärarspelare att fylla i ett formulär som de kommer få via PM. Visar det sig att det blir på tok för ojämnt fördelat över ämnena så kommer folk i så fall att frågas privat om de är villiga att byta till ett annat ämne.