Spelledarbeslut

Tillsättande av prefekter (2018-12-16)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Man kan i fortsättningen bli prefekt i femman, sexan, ELLER sjuan ON, inte bara OFF.

I böckerna blir man utsedd till prefekt i femman och sedan är man prefekt fram till examen i sjuan. Som det varit i SH så kan man bli tillsatt i sexan eller sjuan OFF, men bara ON i femman. Får man prefektmärket när karaktären går i sexan så är det alltså retroaktivt, att de var prefekter i femman också ON, även om de inte var det OFF.

Det blir konstigt när någon blir tillsatt i sjuan och har spelat i två år ON på att de INTE varit prefekt alls och plötsligt så har de alltså retroaktivt varit prefekt i två år redan. I så fall tycker vi att det vore vettigare (och passar SH bättre) om folk kan tillsättas ON även i sexan och sjuan officiellt.

Totalt ska det finnas sex prefekter i varje elevhem: tre tjejer och tre killar, oavsett om de är spelade eller inte. Elevhemsföreståndare kan tillsätta nya SPELADE prefekter i årskurser där det inte redan finns två spelade (en tjej och en kille), så länge det inte överskrider den totala maxgränsen (3+3). De måste alltså inte gå två prefekter per årskurs.

Går det två i femman, en i sexan och två i sjuan så kan man alltså tillsätta en till i sexan, men inte en till i femman eller sjuan. Om någon av femmorna spelas snabbt och går upp så att det blir tre i sexan så gör det med andra ord inget, så länge det inte finns fler än tre tjejprefekter och tre killprefekter totalt i år 5-7 för varje elevhem.

Det behöver ju inte finnas någon direkt förklaring ON, för antingen så finns det spelade prefekter eller så gör det inte det, och ingen bryr sig egentligen om varför en ospelad byts ut mot en spelad. Det skulle med andra ord inte ändra något, mer än att det blir enklare för folk som blir prefekter i sexan eller sjuan att spela på, för då kan de ha fått bli tillsatta i den årskursen de går och spela på det därifrån, istället för att behöva retconna från femman. Samtidigt löser vi det gamla problemet med ojämnt antal spelade prefekter per årskurs när prefektkaraktärer spelas i olika takt.