Spelledarbeslut

Tillfälligt stopp på namnanmälningar (2012-04-27)

Bakgrund:

Idag kan det ta flera veckor att få svar på en elevbakgrund som värst och namnanmälningar kan ligga över en vecka. Detta eftersom sorteringshattarna har haft mycket annat i sitt liv, vilket är helt förståeligt, men leder till en ohållbar situation både för hattarna och för oss som SL, men främst för dem som anmäler nya karaktärer. Om det hade varit en kort period hade det inte gjort så mycket, men detta har pågått i över ett halvår nu. Vi som Spelledare har hoppat in som hattar när vi har kunnat, vilket vi inte har tid till egentligen.

Spelledarrådet håller på med hattlärlingsprocess, men dessa kommer inte vara färdiga förrän än om minst två månader.

Det är inte bra att nya spelare måste vänta så pass länge på sina bakgrunder och namn när det står på hemsidan att man ska få svar inom en vecka. Det är givetvis inte kul för våra nuvarande spelare heller när de vill skaffa en ny karaktär. Så detta är en situation vi känner att vi behöver göra något åt.

Spelledarrådet har beslutat följande:

Vi kommer stänga ner möjligheten att skicka in namnanmälningar till Hogwartselever under maj månad.

Fram till och med 30 april kommer man kunna anmäla ett nytt namn på sin karaktär och få det godkänt/underkänt. Har man inte skickat in ett godkänt namn innan 1 maj så måste man alltså vänta till 1 juni innan man kan skicka in ett nytt namn.

Under maj kommer hattarna och SL tillsammans att beta av namnen som väntar, och sedan fokusera på att besvara de bakgrunder som skickas in. Förhoppningsvis gör pausen att det blir lite enklare för hattar och SL och bättre för spelarna, som kan få svar snabbare och att det håller i sig när vi öppnar nya karaktärsanmälningarna igen 1 juni.

Vi kommer samtidigt att öppna upp för att fler kan anmäla sig som hattlärlingar. Det är ganska tidigt i processen som de som kommer in som hattlärlingar nu kommer inte vara så mycket efter de andra och kan lätt läsa ikapp sig i hattlärlingsforumet.

För att anmäla intresse att bli sorteringshatt skickar du ett PM till SPELLEDARRÅDET i Forum1 och säger att du vill bli hattlärling. Du kommer få en kortare uppgift att göra och om du gör bra ifrån dig plockas du direkt in i hattlärlingsforumet. Vi kommer ha löpande intagning av hattlärlingar fram tills vi känner att det blir för många för att man ska hinna med att administrera det. När vi når den gränsen är oklart i dagsläget.

Vi hoppas att alla spelare förstår varför vi känner att vi måste göra så här och har överseende med att de inte kan skaffa en ny Hogwartselev under denna tid.