Spelledarbeslut

Tillägg till prefektreglerna (2012-01-28)

Många har klagat på att Prefekterna spelas väldigt segt upp i årskurserna och att de därför "tar" en plats från någon annan som vill spela Prefekter. Därför har vi i Spelledarrådet diskuterat frågan för att kunna komma fram till en lösning på det problemet utan att behöva stressa de som råkar spela en prefekt alltför mycket samtidigt som de som kommer efter inte ska behöva vänta i fem år på att kunna spela upp sin elev som vill bli prefekt.

Spelledarrådet har beslutat följande:

  • Att göra ett tillägg på prefektreglerna som säger att om en prefekt har gått i Femman i över två år kan Elevhemsföreståndaren välja att avsätta prefekten pga inaktivitet och utse någon annan istället.
  • De som redan idag har prefekter som har gått i Femman i mer än två år får sex månader på sig att spela upp eleven innan denna regel träder i kraft. (Det vill säga fram till den 31 juli 2012!)
  • Tid då prefekten är pausad räknas in i dessa två år.

Anledningen till beslutet:

Att spela upp en karaktär i en årskurs på två år kräver inte väldigt mycket aktivitet från en spelare men tillräckligt för att försäkra sig om att prefekten ändå spelas relativt aktivt på lektoiner och i övriga spel.

I dagsläget har vi bara infört regeln i femte årskursen då det verkar vara mest problem där. Vi har fortfarande inte så många sexor och sjuor för att det ska bli ett problem men är öppna för att införa samma regel även i högre årskurser senare.