Spelledarbeslut

Tidsgräns på ansökningar (2008-10-06)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Den som ansöker om att få skaffa en specialkaraktär eller att göra något särskilt med en karaktär eller liknande måste ha börjat på detta under samma år som ansökningen har godkänts. Detta eftersom det blir orättvist om någon får tillstånd till en specialkaraktär men som inte gör något med denna karaktär alls och någon annan, mer aktiv, blir nekad bara för att det redan finns en sådan karaktär planerad i systemet. Alla saker som folk ansökt om att få spela på närsomhelst under 2008 måste alltså ha börjat spelas på senast 31/12, annars blir tillståndet ogiltigt.

Är det t.ex. en specialkaraktär så måste man ha fått bakgrunden godkänd (eller åtminstone att den börjat bearbetas av antagningskommittén) innan året har gått ut från det att tillståndet meddelades av HK. Är det en karaktär som ska börja direkt i en högre årskurs ska man ha skickat in åtminstone en av texterna/spelen som krävs, o.s.v. Lite undantag för saker man planerar att göra med karaktären i en senare årskurs, för då kanske man kan genomföra det samma år OFF, för att karaktären inte har nått upp i den årskursen. Det är bra om spelaren säger till om att de fortfarande är intresserade av saken, så att vi vet om det är något som fortfarande är aktuellt eller inte. Är det något man bestämmer sig för att man inte vill göra trots allt så är det bra att man säger till också, så kanske platsen kan gå till någon annan istället, om nu någon söker samma sak.

Vet man med sig att man inte har tid precis på en gång att börja spela och det är t.ex. december så kan man vänta med att skicka in ansökan till efter årsskiftet, eller tills dess ens karaktär har kommit lite längre fram i utbildningen om det är något som beror på i vilken årskurs de går i. Om man fortfarande vill spela på en sak men inte har hunnit med det vid årets slut så kan man förnya sin ansökan genom att man ger en förklaring till varför man inte börjat med sin karaktär än, men att man fortfarande vill spela den och tänker göra så inom den närmsta framtiden.