Spelledarbeslut

Tidsbegränsning av reserverade släktnamn (2017-12-22)

Spelledarrådet/Hemligheternas Kammare har beslutat följande:

Detta beslut handlar om sektionen "Efternamn som behöver tillstånd från släktöverhuvud" i Stopp på namn + härkomst-tråden i Rollspelet SH » "Förstaårselever häråt!"

Det känns orimligt att ett efternamn vars spelare försvann från SH för många år sedan inte får användas av någon annan nu bara för att det tillhörde en släkt som någon hade hand om för åtta-tio år sedan och som inte har spelats sedan dess.

Regeln/riktlinjen har alltid varit att om släktnamnet är ett vanligt, eller relativt vanligt, förekommande efternamn i verkligheten så kan det inte klassas som ett reserverat efternamn från första början.

För efternamn som är lite mer ovanliga och därför har kunnat reserveras av ett släktöverhuvud sätter vi en gräns på tre år. Har det alltså gått tre år sedan släktens överhuvud slutade i SH och det inte finns några spelade karaktärer från den släkten kvar så är det fritt fram att ansöka om karaktärer med det efternamnet, så länge karaktären inte påstås tillhöra precis den [utrensade] släkten. I verkligheten skulle man trots allt kunna heta Windsor i efternamn utan att vara släkt med den brittiska kungafamiljen. (Inom SH skulle dock namnet förmodligen nekas av hattarna just p.g.a. att det är alltför associerat med den brittiska kungafamiljen.)

Om ett släktöverhuvud slutat i SH men UTAN att de utsett en efterträdare så räknas släkten som spelad så länge det finns andra spelare som fortfarande har spelade karaktärer ur den släkten. Auml;ven om det gått mer än tre år så är namnet med andra ord fortfarande reserverat, och de befintliga spelarna ur släkten är de enda som kan skapa nya släktingar, dock enbart sådana som nämnts i den spelade karaktärens bakgrund.
Exempel: Bones, Brendan-Synclair

Vissa efternamn har lite för mycket "historia" inom SH, t.ex. för att de varit av en högre status och/eller har ett väldigt distinkt efternamn, eller för att karaktärer ur släkten har varit en del stor del av händelser på SH, oavsett hur länge sedan spelaren försvann. Dessa namn fortsätter i så fall att stå på listan över reserverade efternamn, eftersom det vore högst otroligt att en person med exakt samma efternamn bara skulle "råka" dyka upp utan att tillhöra just den släkten. Vilka namn som hör till denna kategori bestämmer SORTERINGSHATTEN i samråd med SPELLEDARRÅDET.

Sorteringshattarna kan lägga till efternamn på listan över reserverade släktnamn när som helst det behövs under året. Genomgång och eventuell rensning bland efternamnen sker efter att den årliga karaktärsinventeringen är avslutad.