Spelledarbeslut

Tidsbegränsning på lärarfrånvaro (2014-05-13)

Spelledaren över Skolor och Utbildning (SSL) har beslutat följande:

Förut har det varit lite osäkert hur länge en lärare kan frånvara från SH innan de blir avsatta och utrensade, mer än att det kan ta uppåt fem månader innan en inaktiv lärare rensas ut enligt kategorireglerna. Därför kommer det från och med nu att finnas en officiell tidsbegränsning på hur lång tid man kan låta bli att logga in på SH innan man blir avskedad från en lärarpost.

Den som spelar en eller flera lärare på någon utav de tre skolorna kommer nu att avsättas utan förvarning efter tre månader om spelaren inte loggat in i forumet under den tiden.

Om en spelare låter bli att logga in men har pausat sin lärare så faller karaktären under kategorireglerna som vanligt, så detta gäller alltså bara de som spelar lärare och som inte loggar in i forumet överhuvudtaget på tre månader. Om spelaren loggar in men inte använder sin lärarkaraktär på något sätt så gäller kategorireglerna som vanligt. Detta beslut gäller även lärarspelare som anmält frånvaro officiellt: är karaktären pausad så gäller kategorireglerna, är karaktären INTE pausad så gäller detta.

För lärare på Hogwarts innebär detta i nuläget att spelaren måste ha loggat in i Forum1, medan det för lärare på Beauxbatons och Durmstrang innebär Forum2. På nya hemsidan kommer det att innebära att ha varit inloggad överhuvudtaget, eftersom det bara kommer att finnas en inloggning till hela SH.

Detta beslut är fattat för att göra det enklare att avgöra när en lärarspelares frånvaro anses oacceptabel. Rent i allmänhet uppskattas det om man säger till SSL om/när man inte längre vill spela lärare, oavsett anledning, eller att man åtminstone har pausat karaktären om man inte kommer att ha tid att spela lärare på över en månad. Säger man till betyder det att övriga lärare i ämnet vet hur länge en lärare kommer att vara borta och att de kanske får göra lite extra den månaden och är det mer än en månad så har SSL chansen att försöka hitta en vikarie som kan ta över jobbet under tiden man är borta. Säger man inte till så får eleverna inga lektioner, ingen kan ta över lektionstrådarna och det är taskigt mot de andra lärarna i ämnet.