Spelledarbeslut

Studiecirklar kan spelas som lektioner (2014-11-26)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Från och med nu kan man spela en träff med en studiecirkel och få den inrapporterad som lektion om studiecirkeln är godkänd av SL, kopplad till ett specifikt ämne och hålls av en professor som kan rapportera in lektioner i det ämnet på hemsidan.

Vad betyder det för mig som elevspelare?

Det betyder att om din elev är med i en fritidsklubb som räknas som en studiecirkel så kan du spela en träff på den klubben och räkna det som att du har spelat en lektion. Precis som det fungerar med läxläsningen.

En tråd med de godkända studiecirklarna kommer läggas upp i forumet för fritidsintressen. För att gå med kontaktar du den spelare som håller i studiecirkeln (lärarspelaren) och kollar om det finns plats.

Tänk på att din elev inte kan vara med i studiecirklar som krockar med varandras scheman!

Vad betyder det för mig som lärarspelare?

Vill man som lärarspelare ha möjlighet att ge sådana "lektioner" så går det att ansöka om att få ha en sådan klubb. Vill du hålla i en sådan klubb ska du skicka ett PM till Traxy med din ansökan. Detta gäller även redan "godkända" studiecirklar då vi vill veta hur många av de som finns som fortfarande är aktuella.

Detta PM ska innehålla all den information som anges här:

Namn: Vilket namn har studiecirkeln? Ska ha något namn som skiljer den från eventuellt annan studiecirkel i samma ämne.
Ämne: Vilket ämne hör studiecirkeln ihop med?
Professor: Vilken/vilka håller i studiecirkeln?
Spelare: Vem eller vilka spelare är det som sköter om studiecirkeln?
Antal: Hur många elever kan vara med i studiecirkeln?
Krav: Är det en viss åldersgräns? Måste man ha ett visst betyg?
Tid/Tider: När pågår detta? Är det under helgen eller på vardagarna? Varje vecka, varannan vecka, varje månad osv? Vilka tider håller studiecirkeln på?
Tänk på att år 1-2 har utegångsförbud efter 21.00, år 3-4 har utegångsförbud efter klockan 21.30, år 5-7 har utegångsförbud efter 22.00. Tänk också på att middagen håller på till 19.20 alla dagar så sätt inte någon studiecirkel att börja förrän ca 19.00 så att eleverna hinner äta middag först.

Kolla på schemat här för att se när de har sina lektioner. Exempelvis skulle en studiecirkel som bara är för ettor och tvåor kunna läggas 16.00-17.00 på en vardag då detta inte krockar med deras övriga schema, medan det inte skulle fungera för treorna. Vill man ha en studiecirkel på dagtid som bara elever vars schema det inte krockar med kan vara med på så kan man ha det också så klart. Det är upp till eleverna att välja ut saker så att de inte krockar i deras schema.

Var: Var är de någonstans för dessa cirklar? I professorns kontor? Vanliga klassrummet? Ett annat klassrum? Någon annanstans?
Antagning ON: Hur går själva antagningen till ON? Finns det en lista de ska skriva på? Ska de gå till professorn och fråga? Är det läraren som bjuder in eleven? Eller något annat sätt?
Antagning OFF: Hur gör elevspelaren för att deras karaktär ska kunna gå med?
Berätta lite kort om klubben: Vad är det tänkt att eleverna ska göra/lära sig? Finns det några speciella tankar bakom?

Tänk på att dessa studiecirklar ska gå igenom antingen andra saker än på lektionerna eller på annat sätt eller vara en fördjupning i ämnet. Det går att göra en studiecirkel i TKH som bara handlar om nutidshistoria. Eller om man vill göra en studiecirkel i ÖRT som bara handlar om en viss typ av planta. Eller om man vill ha en studiecirkel i AST som skriver låtar om astronomi och sedan uppträder dem. Fantasin sätter gränserna här!

Vill man ha en studiecirkel som man inte kan gå med i men man kan som elev bli inbjuden av läraren så går det. Vill man ha en studiecirkel som är öppen för precis alla så går det. Vill man ha en studiecirkel som är uppdelad efter elevhem så går det osv.

Det kan finnas fler studiecirklar till samma ämne. Det kan även finnas studiecirklar som hålls av fler lärare. Om alla alltid är med på varje träff eller om de varierar det är upp till dem.

Vet du att din professor aldrig skulle vilja ha igång en studiecirkel så behöver den verkligen inte det. Detta ska inte ses som ett krav, utan som en möjlighet.

Undantag:

Då förstaårselever inte får flyga utanför Kvastflygningslektionerna så kommer en KVF-studiecirkel för elvaåringarna inte kunna vara praktisk.