Spelledarbeslut

Angående Strafftjänster (2007-01-09)

Angående Strafftjänster:

HK vill göra alla lärarspelare medvetna om att man MÅSTE skicka in strafftjänstrapport för att strafftjänsten ska gillas ON. Passa på att skriva dit om du även gav poängavdrag tillsammans med strafftjänsten. Endast poängavdrag behöver inte rapporteras in här utan bara på poängändringsrapporten.

HK vill även göra lärarspelare medvetna om följande punkter:

  • Även om en lärare ger ut många strafftjänster så består dessa oftast av ganska milda straff och under en kort period. Hårdare straff ska kunna motiveras och de ska inte ges ut lättvindigt.
  • Stora poängavdrag ska kunna motiveras av läraren och även meddelas till elevens Elevhemsförseståndare. Tänk på att en flicka som försökte döda en annan elev och sedan blev relegerad fick -50 poäng. Det är därför inte troligt med så stora poängavdrag som -20 poäng för att personen svarar fel på en fråga eller -30 poäng för uppkäftighet. Dela hellre ut mindre avdrag så att de stora avdragen när de kommer verkligen känns.
  • Om du ska ge eleven strafftjänst med en annan anställd på skola fråga då den som spelar denna OFF först innan du gör detta.