Spelledarbeslut

Stora syskonskaror (2007-11-29)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Spelledarrådet har beslutat att om man ska ha en syskonskara på fem barn och uppåt så måste man först ansöka om detta till Spelledarrådet. Detta eftersom det är väldigt ovanligt med stora familjer (Weasley är 7 och det påpekas hela tiden i böckerna att de "ynglar av sig koppiöst") och vi vill hålla ner det till ett minimum. De som redan har stora familjer där syskonen är spelade eller icke spelade är redan godkända och kommer inte drabbas av detta men från och med nu gäller det att man måste ansöka. Detta gäller oavsett om det är en magikerfamilj eller mugglarfamilj och oavsett om alla i familjen ska spelas eller ej (Dock inte om det är en stor mugglarfamilj men bara ett av barnen ska gå på Hogwarts exempelvis).

En ansökan ska innehålla en kort motivering till varför man vill ha en stor syskonskara, kort beskrivning av släkten, hur många barn det handlar om, vilka som ska vara med och spela i den och annat matnyttigt som känns bra att ta med.

SL-rådet godkänner endast om familjen får existera och i vilken omfattning medan det är Sorteringshattarna som godkänner/underkänner eventuella namn på barnen.