Spelledarbeslut

Stopp på metamorfmagusansökningar (2010-06-17)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Det har på senare tid kommit in ett flertal ansökningar om att få skaffa karaktärer som är metamorfmagusar. Då detta är en mycket ovanlig förmåga och vi redan har flera stycken på skolan (varav två är vuxna) så har vi bestämt att vi från och med nu kommer att avslå alla metamorfmagusansökningar som kommer in. Detta stopp kommer att finnas åtminstone tills dess att de elever som redan finns eller som fått tillstånd men inte blivit skapade än har kommit högre upp i årskurserna. När vi bedömer att det kan finnas plats för fler ansökningar så kommer vi att posta ett nytt beslut.