Spelledarbeslut

Stavlös Magi (2005-09-18)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Efter diskussion har Spelledarrådet beslutat att ta bort Durmstrang-ämnet "Stavlös Magi", då stavlös magi enligt JK Rowling är något som knappt förekommer. Du kan göra okontrollerade mindre saker utan stav men för att göra "riktig" magi måste du ha en trollstav. Alltså är det knappast troligt att Stavlös Magi lärs ut som ett skolämne. Vi ser inga problem i att det nämns i någon lektion, men som fristående skolämne har vi beslutat att ta bort det.

Vi rekommenderar att Durmstrangeleverna antingen får ett ämne mindre att läsa eller att ett annat ämne skapas istället.