Spelledarbeslut

Spela prov och slutprov (2015-06-08)

Spelledaren över Skolor och Utbildning (SSL) har beslutat följande:

För att underlätta för lärare i kärnämnen, särskilt i de ämnen där det är svårt att hitta ersättare till lärare som avgått, så finns det fr.o.m. i dag en tråd i varje kärnämne där man kan spela att ens karaktär gör ett prov eller slutprov, vilket är sådana saker vi normalt bara spelar på om eleven ska göra sitt GET- eller FUTT-prov.

Tråden innehåller instruktioner för hur man gör, men det går ut på att man som elev skriver ETT inlägg på minst 500 ord (helst inte mer än 1500) om hur personen i fråga sitter och gör ett vanligt prov ELLER slutprovet i ämnet. Första bästa lärare i ämnet som får syn på inlägget rapporterar in den som en lektion åt eleven, förutsatt att inlägget som sagt är minst 500 ord långt.

Varje elev kan bara använda provspelstråden en gång per årskurs. Om din elev har använt sig av tråden i AST i tvåan så kan du med andra ord inte skriva med samma karaktär i samma tråd förrän hen går i trean, o.s.v.

Femmor och sjuor kan INTE använda tråden för att spela sina slutprov, eftersom GET- och FUTT-prov fortfarande måste göras och skickas in separat. Femmor och sjuor har istället bara alternativet att göra ett vanligt prov under en av terminerna.

Om lärare vill lägga till förslag på vad de olika proven kan tänkas gå ut på (för att ge eleverna mer att spela på) så kan man göra detta. Vill lärare lägga till sina egna ON-introduktioner kan man göra detta också.

För mer information, se tråden i varje kärnämne:
AST - http://forum1.svenskahogwarts.com/viewtopic.php?f=34&t=12713
FMS - http://forum1.svenskahogwarts.com/viewtopic.php?f=35&t=12714
FVK - http://forum1.svenskahogwarts.com/viewtopic.php?f=36&t=12715
KVF räknas som ett specialämne och är därför inte med på detta.
TDL - http://forum1.svenskahogwarts.com/viewtopic.php?f=38&t=12716
TFL - http://forum1.svenskahogwarts.com/viewtopic.php?f=39&t=12717
TKH - http://forum1.svenskahogwarts.com/viewtopic.php?f=40&t=12718
ÖRT - http://forum1.svenskahogwarts.com/viewtopic.php?f=41&t=12719

Tillägg 2015-12-24: Nu finns det sådana trådar även i GET- och FUTT-ämnen. God jul!