Spelledarbeslut

Sommarvikariat för alla lärare (2010-06-17)

Förslag från spelare:

Under sommaren går allt ner och det är förståeligt med tanke på att alla är borta. Mitt förslag är att man under sommarmånaderna juni/juli kanske till och med augusti går tillbaka till det gamla systemet där varje professor kunde vikariera i två andra ämnen förutom huvudämnet. Jag kan bara gå tillbaka till mig själv och jag känner mig jättestressad över att jag faktiskt inte hinner med att svara i trådarna och att se alla som blir besvikna när jag inte kan ge lektion. kanske är det något vi skulle kunna låta ske under somrarna för att underlätta för alla och för att låta de flesta av oss stressa av ordentligt och känna att man kan koppla av under sommaren.

Spelledarrådet har beslutat följande:

Spelledarrådet förstår att tiden inte alltid räcker till för spelarna i SH, och är hemskt tacksamma mot alla som spelar trots att de kanske egentligen inte riktigt har tid för det. Förslaget är välkommet, men kommer tyvärr inte att genomföras, dels av praktiska skäl (nära nog omöjligt att försöka administrera), och dels för att det överhuvudtaget inte ska behövas:

Om det finns lärare som inte känner att de har ordentligt med tid att svara i trådar så bör de ta upp detta med de andra lärarna i ämnet. I kärnämnena finns det alltid minst två lärare så att om en inte riktigt har tid att svara så finns det fortfarande en annan som (åtminstone i teorin) kan ta hand om lektionerna. Det är trots allt därför vi har fler än en lärare i kärnämnen (i huvudsak, eftersom de har flest elever), så att det inte är en som ska behöva känna att de drar hela lasset själv.

Den som är ämnesansvarig (ÄA) har i uppgift att se så att ämnet har tillräckligt med lärare, och att de lärare som finns faktiskt är aktiva med att ge lektioner och peta på dem som inte drar sitt strå till stacken, men ALLA lärare är välkomna att diskutera saken med SSL, för det kan ju faktiskt vara ÄA som segar. De lärare som tycker att deras ämne har för få lärare bör diskutera saken med övriga lärare i ämnet och sedan säga till SSL, som i så fall kan annonsera ut en ny lärarpost, även om det bara gäller ett sommarvikariat.

Känner man med sig som lärare att man inte har tid att besvara trådar, så försöker man avsluta de lektioner man har och sedan antingen bara starta nya lektioner när man känner att man kan, eller så kan man ta en paus ett tag (förutsatt att man förvarnar de andra lärarna i ämnet!) - om det behövs kan man dessutom pausa karaktären i upp till tre månader utan att bli av med posten.

I och med sommartävlingen så hoppas vi dessutom att de lärare som HAR gott om tid att ge lektioner gör så - och därmed minska trycket på dem som INTE har tid. :)