Spelledarbeslut

SL-befogenheter rörande loggar & spel (2007-01-09)

Angående Loggar

Eftersom detta verkar vara oklart från många medlemmar så har HK beslutat att göra alla medvetna om följande. Det här är inga nya regler utan detta är oskrivna regler som nu skrivits ner för att alla ska vara medvetna om det:

  • Alla SL har alltid rätt att se alla loggar som har spelats/spelas på SH.
  • Alla SL har även rätt att gå in och titta i pågående spel på IRC.

SL behöver inte motivera detta utan spelare ska ge ut logg/tillåta SL att titta på utan att kräva motivering. Vägran att ge ut logg kan leda till tillsägelser alternativt varningar och även att karaktärer tas bort från rollspelet.

SL har även rätt att ge ut denna rätt till andra spelare under förutsättningen att de också jobbar med något OFF som gör att de borde kunna ha den rätten. Exempelvis kan SL ge rätten att se loggar som hör till Wizengamot till den som spelar chef för denna eller loggar som har med The Daily Prophet att göra till den som spelar chefsredaktör osv.

Detta gäller endast för loggar som man vill ska gillas ON. Om en spelare vägrar att ge ut logg på ett spel betyder detta automatiskt att spelet inte heller kommer att gillas ON.

OBS! Detta innebär INTE att SL kommer att begära att se alla loggar dock att de har rätt till det.