Spelledarbeslut

SH genom tiderna (2007-09-08)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Eftersom det är svårt att veta exakt vilka släkter som haft vilka historiska personer och ibland är det svårt att veta exakt vilka som levt när ens andra historiska släktingar funnits. Sedan finns det ju en drös med andra kända och ökända personer som man kanske vill ha med i historiens gång. Det blir en hel del och det blir svårt att hålla reda på det. Därför har vi beslutat att försöka organisera upp det bättre för att göra listor och tidslinjer. Varpå det kändes naturligt att ta förljande beslut:

För att få ha haft en Rektor/Minister/Quidditchspelare i släkten så måste man ansöka om det till SL. (Dessa är alltså HISTORISKA personer som inte längre sitter på dessa poster!)

För att ansöka om en Rektor:

Du måste skicka ett PM till SSL där du har med dessa saker:

1) Fullständigt namn
2) När personen satt som rektor (dvs årtal) och exakt hur många år.
3) Lite fakta om personen som rektor
4) Motivering till varför du som spelare vill att personen ska vara rektor (max 50 ord)

Detta gäller alla skolor i hela världen men främst och intressantast är Hogwarts givetvis och även Beauxbatons och Durmstrang.

För att ansöka om en Minister:

OBS: Vi såg ganska snabbt att det var väldigt många som satt länge som ministrar och det är inte realistiskt (Fudge satt i 7-8 år och man får känslan av att det är ganska länge) för det första och för det andra så känns det orättvist mot andra spelare eftersom det är så mycket av tiden som tas upp av få människor. Denna lista kommer att vara ristad i sten och vi vill gärna att folk om ett år också ska kunna ansöka om ministrar och kunna få in en i historien. Därför har vi beslutat att om man vill ha en minister som suttit längre än 10 år så måste man ha en riktigt riktigt bra anledning till detta. Tänk på detta när ni ansöker.

Du måste skicka ett PM till MSL där du har med dessa saker:

1) Fullständigt namn
2) När personen satt som minister (dvs årtal) och exakt hur många år.
3) Fakta om personen som minister
4) Fakta om saker som personen påverkade som minister. Exempelvis nya lagar eller förordningar och dylikt.
5) Motivering till varför du som spelare vill att personen ska vara minister (max 50 ord)

Detta gäller alla länder i hela världen men främst och intressantast är England. I och med Beauxbatons och Durmstrang är även dessa områden lite intressanta men inte lika stor prioritet.

För att ansöka om en Quidditchspelare:

Du måste skicka ett PM till MSL där du har med dessa saker:

1) Fullständigt namn
2) Vilket/Vilka lag personen spelar i? Är det fler vill jag veta i vilken ordning som personen var med i lagen.
3) Vilka år som personen spelade med i varje lag.
4) Om personen var med i landslaget i så fall vilket och vilka år.
5) Fakta om hur det gick för personen i laget/lagen
6) Motivering till varför du som spelare vill att personen ska vara minister (max 50 ord)

Detta gäller främst England och de topplagen där. Pratar vi landslag gäller dock det för hela världen.

För att ha övriga kända personer i sin släkt ska man ansöka om det till HK genom att skicka ett PM till -SPELLEDARE- Det kan vara vem som helst som borde vara inskrivet i historieböckerna. Det kan såklart finnas karaktärer som är lite speciella som inte är godkända av SL men dessa kan underkännas senare om det inte passar in i något annat som är godkänt. Exempel:

  • Viktiga poster inom ministeriet (som högsta domare, chefer och liknande)
  • Sådana som suttit som Högsta Chefer på StMungos och om man vill även avdelningschefer inom sjukhuset.
  • Kända personer genom tiderna av varierande orsaker exempelvis: f örfattare, musiker, uppfinnare, forskare, riktigt uppmärksammade mördare osv osv.

D.v.s. det gäller ALLA som ska vara lite kända och som man vill spela på. Om du ansöker om en sådan ska du ÄVEN ha med:

  • Viktiga årtal (när de uppfann/upptäckte/skrev/kom på/var aktiva osv) Pratar vi forskare så ska det alltså vara de årtal som de uppfann/kom på något och pratar vi mördare så ska det vara när det hände och helst en förklaring till när de åkte in i Azkaban och varför o.s.v.
  • När de föddes och när de dog.