Spelledarbeslut

Rörande Beauxbatons & Durmstrang (2006-06-29)

Fråga från spelare:

Bör kösystemet tas bort?

Fråga från Spelledare:

Ska man bara få ha en elev per årskurs oavsett om det är på Hogwarts, Durmstrang eller Beauxbatons?

Förslag från Spelledare:

Man ska ha spelat upp sin karaktär på Hogwarts till år två innan man får ha en elev på Beauxbatons och/eller Durmstrang.

Hemligheternas Kammare (i samrådan med Rektor på Durmstrang) har beslutat följande:

Kösystemet tas inte bort för tillfället då vi känner att det fortfarande har ett syfte. Syftet med båda skolorna utanför Hogwarts är att det ska vara något extra att spela på om man vill men att det ändå är Hogwarts som är huvudrollspelet. Därför kommer kösystemet finnas kvar tills vidare.

Förfrågan med att man bara ska ha en elev per årskurs oavsett skola röstades ner. Däremot accepeterades enhälligt förslaget om att man ska ha en elev som minst går i tvåan innan man får ansöka om en elevkaraktär på Durmstrang eller Beauxbatons. De som redan har blivit antagna och som inte har en elev i tvåan på Hogwarts är undantag men händanefter gäller denna regel.

RÄTTELSE:

Detta beslut ändrades på Stormötet i Norrköping 2006. Se "Beslut fattade på Stormötet 2006" för mer information.